Faglig innhold

Det viktigste ved et arrangement er det faglige innholdet, men for å lykkes må du også tenke på hva slags form dette skal ta. 

Programmet

I arbeidet med programmet bør du begynne å tenke over målgrupper, hva du ønsker å formidle, og formålet? Eksempel på innhold:

  • gjesteforelesere
  • paneldebatt
  • arbeidsgrupper
  • parallell-sesjoner
  • servering

Husk: Sett av god tid til diskusjon og pauser.

Program som forutsetter administrativ støtte utover ordinær arbeidstid bør unngås. Det er da bedre å avholde arrangement over flere dager.

Administrasjonen bidrar med å lage programmet, og med distribuering. 

Protokoll og etikette ved UiO

Ved arrangementer hvor rektor/universitetsdirektør er formelt vertskap, og hvor det er eksterne gjester til stede har UiO nettsider som beskriver anbefalte regler / retningslinjer

Sikkerhet ved arrangementer

Ansvarlig arrangør har ansvar for sikkerheten og behov for å foreta en risikovurdering. 

Ansvarlig arrangør skal så raskt som mulig varsle enhet for HMS- og beredskap ved besøk fra VIP, f.eks. ministre og kongelige.

Publisert 18. jan. 2019 12:31 - Sist endret 24. juni 2019 13:51