Gjennomføring og etterarbeid

Kjøreplanen viser hvem som har ansvar for hva.

Før velkomst 

Gå gjennom sjekkliste og kjøreplan.

Ved større arrangementer, husk:

  • program og navnelapper
  • penn og papir
  • info om Wifi
  • navneskilt og vann til innledere

Etter arrangementet 

Innledere og andre gjester som skal ha dekket utgifter må sende inn reiseregning. Se: Informasjon om rutiner for refusjon av reiseregninger ved UiO

Evaluering

Ved behov innkall til evalueringsmøte med kontorsjef.

Publisert 17. des. 2018 13:47 - Sist endret 15. mars 2019 09:45