Rutiner

Sist endret 7. feb. 2020 17:17 av lenkeretter@localhost

Beskriving av rutina for Sentralt Valsekretariat for hvis eit valstyre mister sin valnøkkel for eit pågåande eller avslutta val.

Sjå sida om valnøkkelen for kva valadministratoren skal gjere ved tap av valnøkkelen.