Retningslinjer for innkjøp og drift av tilleggsmaskiner ved Institutt for offentlig rett

Fastsatt av instituttlederen 11. august 2008, senest endret 21. januar 2011. Retningslinjene vil bli evaluert årlig og kan endres eller oppheves av IT-ansvarlig og ledelsen med 3 måneders varsel.

Generelt

En tilleggsmaskin er en bærbar eller en stasjonær pc som:

  • disponeres av en ansatt i tillegg til kontor pc,
  • er kjøpt inn av IT-ansvarlig ved instituttet, gjennom innkjøpssystemet og i henhold til UiOs innkjøpsavtaler,
  • er betalt av driftsmidler eller andre midler fra UiO,
  • er installert med UiO sitt tilrettelagte operativsystem,
  • og er satt opp i henhold til USIT og IT-ansvarliges driftsopplegg.

Tilleggsmaskiner eies av Universitetet i Oslo. Instituttet drifter kun én tilleggsmaskin per ansatt. Maskiner og annet utstyr som ikke er kjøpt av midler fra UiO, driftes ikke av instituttet.

Drift og brukerstøtte på kontormaskiner vil alltid ha høyest prioritet. Støtte på tilleggsmaskiner kan derfor ikke forventes dersom instituttet ikke har tilstrekkelige ressurser mht. personell.

Maskininnkjøp

Ved bruk av driftsmidler til kjøp av pc gjelder disse retningslinjene, samt ”Instituttets retningslinjer for bruk av personlige driftsmidler for visse grupper av ansatte ved Institutt for offentlig rett:

  • Alle kjøp der midler fra UiO brukes, må gjøres gjennom innkjøpssystemet og i henhold til UiOs gjeldende innkjøpsavtaler.
  • IT-utstyr som skal dekkes av midler fra UiO, må alltid kjøpes via IT-ansvarlig ved instituttet.
  • Det er ikke lov å kjøpe noe med private midler gjennom UiOs innkjøpsavtaler.
  • Det gis ikke refusjon på IT-utstyr kjøpt privat.

Universitetet har ofte avtale med flere leverandører innen en og samme produktgruppe. Avtaler som er inngått etter EØS-utlysning og Statsavtaler inngått etter ’største brukers prinsipp’, er bindende for Universitetet. Fra hver leverandør er modellutvalget begrenset. Det vil ikke være anledning til å velge andre modeller enn de som er omfattet av avtalen. Et annet viktig moment i valg av tilleggsmaskin vil være om det eksisterer et driftopplegg rundt den aktuelle modellen. Dette avklares med IT-ansvarlig.

Drift og oppsett

Tilleggsmaskiner må passe inn i driftsrutiner som er tilrettelagt av Universitetets Sentrale IT tjeneste (USIT).

IT-ansvarlige ved instituttet har ansvar for drift av én tilleggsmaskin per ansatt. Private maskiner og annet privat utstyr vil ikke bli driftet av instituttet.

Det vil ikke bli gitt støtte til oppsett av skrivere, skannere, faksmaskiner eller internett-oppkobling hjemme/privat.

Instituttet drifter/støtter kun UiO-støttet programvare, kjøpt inn og/eller installert av IT-ansvarlig. Alt annet er å betrakte som privat programvare, og driftes/støttes ikke av instituttet.

All drift og brukerstøtte foretas på IT-ansvarlig sitt kontor. Enkel brukerstøtte kan tas per telefon innenfor arbeidstiden.

Ved alvorlige feil eller oppgraderingsbehov på tilleggsmaskiner, kan operativsystem og/eller programvare bli reinstallert og filer / dokumenter / innstillinger bli slettet (se punkt for backup i neste hovedavsnitt).

Ved maskinfeil på tilleggsmaskiner etter endt serviceavtale (3 år) eller skade som ikke dekkes av serviceavtalen, må eventuelle utgifter til ny maskinvare eller reparasjon dekkes av brukerens driftsmidler.

Tilleggsmaskiner som pga. maskinbegrensninger ikke kan kjøre UiO-støttet operativ system, vil ikke lenger bli støttet / driftet av instituttet.

Krav til bruker

Bruker må signere ”Låneskjema for IT-utstyr ved Institutt for offentlig rett” ved henting av tilleggsmaskin.

Bruker må selv sørge for backup av filer, programvare og innstillinger på tilleggsmaskinen.

For at tilleggsmaskinen skal være oppdatert med nyeste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft og oppdateringer for anti-virusprogramvaren, må maskinen være koblet til Internett minimum 1 time sammenhengende per uke for automatisk oppdatering. Har ikke brukeren trådløst nett på kontoret, eller Internett hjemme, kan maskinen leveres til IT-ansvarlig for oppdatering. Bruker er selv ansvarlig for at privat programvare holdes oppdatert.

Tilleggsmaskiner må leveres til IT-ansvarlig ved behov, typisk en gang i året, for oppdatering av UiO-støttet programvare. Eventuelt kan bruker hente en cd med nødvendige oppdateringer eller nyeste versjon av programvaren hos IT-ansvarlig, og installere selv.

IT-reglementet til Universitetet i Oslo gjelder også for bruk av tilleggsmaskinen, og bruker plikter å følge dette. IT-reglementet kan leses i sin helhet her: http://www.uio.no/om/regelverk/it/.

Avhending

Dersom ansettelsesforholdet opphører innenfor tilleggsmaskinens levetid, skal den leveres tilbake til IT-ansvarlig ved instituttet. Antatt levetid er 5 år etter innkjøpsdato.

Gamle tilleggsmaskiner kan bli gitt bort til organisasjoner som driver med gjenbruk av IKT-utstyr i utviklingsland. Disse organisasjonene er da ansvarlige for sikker sletting av data / filer.

Publisert 10. nov. 2015 10:49 - Sist endret 16. aug. 2021 17:54