Veiledning i CT (Current Time)

Ansatte ved USIT:

  1. Enkelte ansatte registrerer arbeidstid henhold til prosjekter og oppgaver i CT. Er du usikker på om du skal føre timer i CT, kontakter du næmeste leder.
  2. Arbeidstid skal også føres i DFØ-appen.

Ledere ved USIT:

  1. Følger opp medarbeideres timeføring i CT.
  2. Følger opp medarbeideres arbeidstid i DFØ-portalen.

Kontakt

Alle henvendelser om timeregistrering i CT rettes til personal@usit.uio.no.