Timeregistrering i CT

USIT bruker systemet CT (Current Time) for føring av arbeidstid og fravær på ulike prosjekter og oppgaver. Overtid og fravær skal i tillegg registreres i HR-portalen.


Oversikt

 • Bruk av CT: Alle ansatte ved USIT skal registrere timer i systemet CT (Current Time). All arbeidstid og alt fravær skal føres på ulike prosjekter og oppgaver, slik at hver enkelt får et komplett timeregnskap fra CT.
 • Bruk av HR-portalen: Overtid, ferie og annet fravær skal i tillegg føres i HR-portalen.
 • Retningslinjer: Sett deg inn i rutiner og regler for timeregistrering.
 • Registrering av timer: Kort veiledning for registrering av timer (curren.no).
 • Kalender: Kort veiledning for kalender (current.no).
 • Timeregistering med CT-win: se egen veiledning.
 • Tekniske problemer: Opplever du at Internet Explorer kræsjer når du kjører CT via Programkiosken eller win.uio.no? Se teknisk veiledning.
 • Kontakt: Alle henvendelser om timeregistrering kan rettes til ct-drift@usit.uio.no.

Innlogging i CT

 • Fra UiO-nettet: Gå til https://ct.uio.no.
 • Utenfor UiO-nettet: Bruk UiO Programkiosk som fungerer fra alle plattformer.
 • Oppsett av Firefox:
  • For å få SSO (single signon) på Firefox må du skrive inn about:config  på adresselinjen. Så endre du følgende innslag:
   • setting: network.negotiate-auth.delegation-uris
   • setting: network.negotiate-auth.trusted-uris
  • Legg inn uio.no som verdi på begge de to så slipper du å skrive brukernavn og passord så lenge du er på en PC eller Mac som er medlem av domenet til UiO.

Lagring

I den nyeste versjonen av CT er det viktig at du lagrer timelistene dine, da dette ikke lenger skjer automatisk. Trykk enten på Lagre-knappen eller CTRL+S.

Prosjekter og oppgaver

 • Alle timer føres på oppgaver som er gruppert i prosjekter. Disse har vanlige navn, og det er ingen synlige koder eller kontonummer.
 • Store prosjekter kan være delt opp i delprosjekt, og store oppgaver kan ha deloppgaver. Dersom en oppgave har deloppgaver, blir timene ført på deloppgavene og ikke direkte på oppgaven.
 • Din nærmeste leder gir deg informasjon om navnet på prosjektet/oppgaver som du skal føre timer på.
 • Det finnes en rekke felleskoder i CT.
 • Les mer om kodeverket i CT.

Analyse av timer brukt på prosjekter

Analyse for prosjektdeltaker

Slik finner du ut hvor mye timer du har brukt på prosjekter du deltar i:

 • Gå til fanen Ansatt.. Her kan du velge mellom Analyser timer og Timer.
 • I kalenderen velger du perioden du ønsker å få oversikt over (år eller måned). Trykk så på Vis data.
 • Du må selv tilpasse informasjonen som kommer opp ved å fjerne og legge inn felter:
  • Ved hjelp av musen før markøren over det feltet du ønsker å fjerne. Trykk inn og hold høyre museknapp nede og trekk bort feltet med informasjon som du ønsker fjernet.
  • Tilsvarende gjør du for å få frem informasjon: Trekk feltet til det området i tabellen du vil ha den inn.

Første gang du gjør analysen:

 • Du vil få opp Ant, Tidsforbruk og Fakt.ant. Start med å fjerne Tidsforbruk og Fakt.ant.
 • Du vil også få opp timer basert på Dag. Ta også bort denne.
 • Hvis du ikke finner felter du ønsker inn, må du gå inn på Feltliste.
 • Hvis du ønsker å endre på antall rader eller kolonner, går du inn på Innstillinger.
 • Eksempel: Nedenfor ser du en tabell med timer som viser de tre nivåene som vi bruker (Prosjekt, Delprosjekt og Oppgave). Analysen viser også timer per måned.

Stort bilde
 

 • Merk: Når du har tilpasset dette slik du ønsker, trykk på Lagre slik at du slippe å redigere neste gang.

Analyse for seksjons-, gruppe- og prosjektleder

Medarbeidere som har rollen seksjons-, gruppe- eller prosjektleder i CT har mulighet til å foreta analyser på sitt avdelings- eller prosjektnivå:

 • Velg Avdeling eller Prosjekt på menylinjen i CT.
 • Tilpass analysen på samme måten som forklart for prosjektdeltaker ovenfor.
 • Merk: Hvis du skal foreta en prosjektanalyse og har gjort endringer i kalenderen for ønsket periode, må du trykke på de 2 grønne pilene under Prosjekt for å få opp prosjektet du skal foreta analysen av.

Stort bilde

Tidssaldo (+/-tid)

 • Gå til fanen Ansatt info for å se hvor mye +/- tid du har.
 • Saldoen beregnes fra den dagen du har tatt CT i bruk, og den viser timer som er registrert til og med gårsdagen.

Fravær: registrering og oversikt

Avspasering

 • Avspasering av hel dag skal du søke om i HR-portalen og også føre i CT på Fravær -> Avspasering
 • Avspaserer du et par timer en dag, trenger du ikke føre timene du avspaserer på Fravær -> Avspasering, men bare registrere færre timer den dagen. Avsoasering av enkelttimer trenger du heller ikke å søke om i HR-portalen.

Ferie

 • Ferie skal du søke om i HR-portalen og registrere i CT.
 • Registrering i CT: Bruk egen kode Ferie som er under Fravær. Husk å registrere hele dager med 7 timer (sommertid), 7,75 (vintertid).
 • Registrering i HR-portalen: se veiledning
 • HR-portalen gir deg best informasjon når du skal finne ut hvor mange feriedager du har brukt.

Sykdom

 • Fravær på grunn av egen eller barns/barnepassers sykdom kal registreres i CT og i HR-portalen. Se bruk av felleskoder i CT
 • HR-portalen gir deg best informasjon om hvor mange dager du har vært syk.

Velferdspermisjon

 • Velferdspermisjon skal registreres i CT og i HR-portalen.
 • HR-portalen gir deg best informasjon om hvor mange dager velferdspermisjon du har hatt.
Publisert 24. okt. 2015 15:52 - Sist endret 7. mai 2021 14:05