Endrede arbeidsrutiner på grunn av koronasituasjonen

Koronavirus

Koronasituasjonen har ført til en rekke endringer i arbeidsrutiner. Oversikten er ikke uttømmende og oppdateres løpende.

Personal og lønn

Endrede rutiner og svar på ofte stilte spørsmål om personalarbeid, lønn, forskudd, reise- og utgiftsrefusjoner

Økonomi

Aktuelle endringer i rutiner knyttet til økonomioppfølging og økonomistyring

Innkjøp

Hvilke regler som gjelder på innkjøpsområdet i denne spesielle situasjonen kan du lese om her.

Studieadministrasjon

Oppdaterte rutiner og veiledninger for blant annet digital undervisning og endring av eksamen

Forskningsstøtte

Råd for prosjektledere og partnere om gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter

Eiendomstjenester

Post-, bud- og flyttetjenester: Alle flytteoppdrag er utsatt. Inntil videre har Budsentralen nye rutiner for post- og budtjenester.