Interne midler, rutiner og utlysninger for finansiering ved HF

Småforsk og driftsmidler

Ordinære driftsmidler for HFs enkeltforskere disponeres av instituttene. En årlig fordeling av såkalte småforskmidler gjøres i tillegg av fakultetet. Se instituttenes egne sider for mer informasjon.

Slik søker du EU-finansering

HF har innført flere insentivordninger og rutiner for å øke antall søknader med reell mulighet for gjennomslag i EU.

Les mer om hvordan du søker EU-finansiering.

Strategiske forskningsmidler

På fakultetssekretariatets fellesbudsjett avsettes det årlig en sum penger til ulike forskningsstrategiske formål, til oppfølging av fakultetets mål og tiltak i årsplan og strategiske planer. Det kan ikke søkes om midler fra denne potten, med mindre det lyses ut midler til avgrensede formål med fastsatte søknadsfrister. Normalt vil det være instituttene som kan søke.

Forskningsreiser for stipendiater

Doktorgradsstipendiater og postdoktorstipendiater ved HF vil, avhengig av behov, kunne tildeles støtte til en lengre forskningsreise i løpet av stipendperioden.

Les mer om forskningsreiser

Forskerutdanning/ph.d.-programmet

Hvert institutt disponerer midler til forskerutdanningstilbud ved instituttene. I tillegg kan instituttets ph.d.-ansvarlige søke ekstra midler fra fakultetet til ulike arrangementer (kurs, seminar, gjesteforelesere, annet). Instituttene, forskningsmiljøer og doktorgradskandidater kan ta initiativ til forskerutdanningsaktiviteter, men søknader om støtte skal gå via ph.d.-ansvarlig. Søknad sendes til HF, pb 1079, eller postmottak@hf.uio.no

Formidlingsplan

Ikke vent til slutt med å planlegge formidlingsopplegg for prosjektet. Tenk kunnskapsspredning og samarbeid inn fra starten.

Lag formidlingsplan til søknaden din

Instituttenes egne sider om finansiering

Publisert 20. juli 2015 13:39 - Sist endret 15. okt. 2020 14:20