Interne rutiner for finansiering ved IFIKK

Finansiering av forskning skjer både gjennom interne og eksterne støtteordninger.

Driftsmiddelordningen ved IFIKK

Gjelder alle ansatte i faste stillinger eller langvarige vikariater ved IFIKK.

Les om driftsmiddelordningen

 

Intern finansiering

Interne utlysninger av småforskmidler, budsjettinnspill mm. behandles av ledertemaet ved IFIKK.

Følg lederteamets aktuelt sider

Eksternt finansierte prosjekter (EFP)

Informasjon om EFP ved IFIKK

 

Publisert 15. juli 2015 13:24 - Sist endret 26. sep. 2018 13:19