Finansiering ILOS

Drifts- og forskningsmidler for ILOS-ansatte

Søknad om ekstern finansiering: NFR, nordiske finansiører, EU-finansiering

Søknadsrutine for forskere ved ILOS

Forskningskomiteen ved ILOS

Interne utlysninger av forskningsmidler behandles av forskningskomiteen ved ILOS og innstilles for instituttleder.

Gå til forskningskomiteen

 

 

Publisert 16. juli 2015 10:57 - Sist endret 1. mars 2020 22:39