English version of this page

Finansiering ved IMK

Intern finansiering ved IMK

I IMKs budsjett er det lagt inn driftsmidler for faste vitenskapelige ansatte som kan disponeres til konferansedeltagelse, innkjøp av bøker, publisering i betalte tidsskrifter, kompetanseheving i form av kurs og lignende. Ansatte må oppgi sin personlige tiltakskode ved kjøp av tjenester slik at faktureringen blir riktig utført. 

Merk at det er ditt ansvar å påse at du ikke overskrider grensen (25.000 kroner per ansatt). Overskridelser blir ikke refundert. Dersom du har brukt opp driftsmidlene, må du benytte deg av ekstern finansiering.

Stipendiater får driftsmidler for tre år (75.000 kroner). Det anbefales å avsette minst 15.000 kroner til eventuell språkvask og korrektur før innlevering. IMK dekker trykking av avhandlingen.

Eksternt finansierte forskere (stipendiater og postdoktorer) får som regel dekket deltagelse i konferanser og lignende over prosjektbudsjettet. Småinnkjøp kan unntaksvis søkes om og foretas fra IMKs budsjett. Ta kontakt med din prosjektleder og/eller administrasjonen hvis du har spørsmål. 

Ekstern finansiering ved IMK

Informasjon om søknadsprosess, oppstart av prosjekt og gjennomføring.

Les mer om ekstern finansiering

Publisert 22. juli 2015 12:09 - Sist endret 25. feb. 2020 20:28