English version of this page

Forskningsmidler

Ansatte i vitenskapelige stillinger har midler til disposisjon for forskning og faglig oppdatering. Ansatte i bi-stillinger tildeles ikke drifts- og forskningsmidler. 

Formål

Formålet med forskningsmidler er å støtte de ansattes forskningsaktiviteter, deltagelse i nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsnettverk, formidling av forskningsresultater og å støtte kompetansehevende aktiviteter innen områder som faller inn under instituttets prioriterte områder.

Driftsmidler

Bruksområde for driftsmilder er bøker, reiser, møter, språkvask og andre forskningsrelaterte aktiviteter og behov. Driftsmidler kan ikke benyttes til kjøp av datautstyr og programvare.

  • Alle ansatte har en årlig grunntildeling på 5 000 kr.
  • Veiledere får kr 10 000,- i stimuleringsmidler per veiledet kandidat som har fullført ph.d-grad i foregående kalenderår

Forskningsstøtte

Formål Tildelingsmåte

Konferansedeltakelse med paper

Språkvask

Instituttet tildeler midler fortløpende

Les mer og be om godkjenning

Forskningsstøtte etter søknad

Instituttet setter hvert år av 200 000 kr. til forskningsstøtte. Søknadsfrister: 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november

Les mer og søk

Småforskmidler

Det humanistiske fakultet tildeler småforskmidler til instituttene. Disse midlene fordeles til produktive forskere. Midlene skal stimulere forskningen og styrke grunnlaget for langsiktig faglig utvikling.
Videreutvikling av ERC- og NFR-søknader som ikke får finansiering

For å stimulere til flere søknader til ERC og NFR gir instituttet forskere som søker, får god karakter, men likevel får avslag på søknaden mulighet for å søke om utvidet forskningsstøtte for å videre utvikle prosjektet.

  • Inntil 30 000 kr. hvis du får karakter 6 eller 7 på NFR-søknad eller C på ERC-søknad
  • Inntil 50 000 kr. hvis du får karakter A eller B på EU-søknad

En konkret plan for bruk av midlene må utarbeides og sendes administrative leder før forskningsstøtte tildeles.

Publisert 3. aug. 2017 12:12 - Sist endret 26. mars 2020 14:04