Utlysninger ved IMV

Tidligere

Tid: 13. mai 202014. mai 2020

The Faculty of Humanities is organising a Master Class for applicants to the MSCA Individual Fellowship Scheme. It is our goal that the Master Class will result in excellent applications, several granted projects, and a strengthened collaboration between the applicant and the scholarly supervisors at UiO.

Tid: 13. mai 202014. mai 2020

Styrk ditt eget forskningsmiljø med en MSCA postdoktor! Kjenner du til en knakende god forsker? Send dem til oss!

HF skal tiltrekke seg attraktive postdoktorkandidater fra utlandet gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships-programmet. I fjor ble det innvilget hele ni slike prosjekter, som er rekord for HF og UiO. Vi fortsetter derfor med Master Class også i 2020, da for fjerde gang. 

Tid: 25. apr. 201926. apr. 2019

The Faculty of Humanities is organising a Master Class for applicants to the MSCA Individual Fellowship Scheme. It is our goal that the Master Class will result in excellent applications, several granted projects, and a strengthened collaboration between the applicant and the scholarly supervisors at UiO.

Tid: 25. apr. 201926. apr. 2019

HF skal tiltrekke seg attraktive postdoktorkandidater fra utlandet gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships-prorammet. For å få til dette, innførte HF en Master Class for eksterne søkere i 2017, som vi fortsetter for tredje gang i 2019.

Tid: 10. des. 2018 16:00

HFs søkere til ERC Consolidator Grant kan få sine utkast lest av HFs ERC-panel

Tid: 19. sep. 20181. nov. 2018 23:55

Fakultetet utlyser en ny runde av gjestelærerordningen som finansieres av the Wigeland Endowment ved University of Chicago, med sikte på utreise i 2019/2020. Søknadsfrist 1. november 2018.

Tid: 2. feb. 2018 12:00

The Research Section at HF will hold a workshop about applying to the European Research Council (ERC), 12 March 2018, NT 12, 12:15 – 15:00. All researchers at HF who are interested in applying to the ERC are encouraged to sign up.

Tid: 15. jan. 2018 17:00

HFs søkere til ERC Consolidator Grant kan få sine utkast lest av HFs ERC-panel

Tid: 15. jan. 2018

HF skal tiltrekke seg attraktive postdoktorkandidater fra utlandet gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships-prorammet. For å få til dette, innførte HF en Master Class for eksterne søkere i 2017, som vi fortsetter i 2018.

Tid: 24. aug. 2017 13:0024. okt. 2017

Public Spaces: Culture and Integration in Europe aims to create opportunities for humanities-led, collaborative, transnational research that will result in new academic insights relevant to major social, cultural, and political challenges facing Europe and the world.

Deadline: Tuesday 24 October 2017, 14:00 CEST (Central European Summer Time).

Tid: 19. mai 201716. juni 2017

Det tysk-norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) lyser ut såkornmidler. Midlene er en incentivordning som skal fremme samarbeid mellom norske og tyske forskere ved DNSZ sine medlemsinstitusjoner innen alle fagdisipliner. Søknadsfrist 15. juni 2017.

Tid: 31. mars 2017

En del av årsplanen til HF, er å støtte inntil tre miljøer med reelle muligheter for å delta i tematiske utlysninger innenfor Horisont2020s samfunnsutfordringer, enten som partnere eller koordinatorer. Fakultetet vil støtte miljøene med penger til nettverksbygging og søknadsutvikling.

Tid: 15. mars 2017

HF skal tiltrekke seg attraktive postdoktorkandidater fra utlandet gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships-prorammet. For å få til dette, innfører HF en Master Class for eksterne søkere.

Tid: 1. feb. 2017

Gjesteforskeropphold ved STK – frikjøp av ordinært pliktarbeid et helt semester. Frist 1. februar 2017.

Tid: 15. des. 2016

Det tysk-norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) lyser ut såkornmidler. Midlene er en incentivordning som skal fremme samarbeid mellom norske og tyske forskere ved DNSZ sine medlemsinstitusjoner innen alle fagdisipliner. Søknadsfrist 15. desember 2016.

Tid: 1. okt. 2016
Tid: 15. sep. 2016

UiO:Energi lyser ut støtte til kortere utenlandsopphold for masterstudenter, stipendiater, postdoktorer og forskere innen fagområdet energi.

Søknadsfrist 15. september 2016.

Tid: 15. aug. 2016

UiO:Norden lyser nå ut midler til to tverrfakultære forskergrupper for perioden 2017-2019.

Frist for å søke er 15. august 2016.

Tid: 15. juni 2016

Det tysk-norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) lyser ut såkornmidler. Midlene er en incentivordning som skal fremme samarbeid mellom norske og tyske forskere ved DNSZ sine medlemsinstitusjoner innen alle fagdisipliner. Søknadsfrist 15. juni 2016.

Tid: 15. apr. 20161. juni 2016

Det norske universitetsenter i St. Petersburg lyser ut midler som støtte til gjennomføring av faglig seminar h2016-v2017. Frist: 1. juni 2016.

Senteret lyser også ut inntil 4 stipender til Ph.D. eller post.doc som støtte til faglig opphold i St. Petersburg. Frist: 9. mai 2016.

Tid: 1. mars 2016

Request for Proposals: Academic Year 2016-17.

Tid: 17. feb. 2016 13:00

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) skal finansiere forskning om de kulturelle forutsetningene for dagens samfunn og samfunnsutvikling.

Tid: 10. feb. 2016

Nansenfondet lyser ut to priser, Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Tid: 10. feb. 2016

HF lanserer et nytt karriereløpsprogram for unge, lovende forskere. Målet er å bygge sterke forskerkarrierer og forskningsmiljø, samt å gi forskerne forutsetninger for å lykkes med søknader om ekstern finansiering.

Tid: 27. jan. 2016

Fakultetet utlyser en ny runde av gjestelærerordningen som finansieres av the Wigeland Endowment ved University of Chicago, med sikte på utreise i 2018. Søknadsfrist 5. mai 2017.