JUS

Søk ekstern forskningsfinansiering

Administrasjonen på instituttet og fakultetet har lang erfaring med ulike typer forskningssøknader. De kan bistå med alt det praktiske rundt søknadsarbeidet og hjelper forskerne med å få til en best mulig søknad om ekstern forskningsfinansiering.

Finansieringskilder

Vær tidlig ute...

... med å kontakte forskningsrådgiver og instituttleder! Da får du best mulig støtte.

  • Instituttleder skal godkjenne prosjektideen før arbeidet tar til.
  • Forskningsrådgiveren hjelper med det praktiske i søknadsarbeidet og henter inn andre ressurser ved behov.

Om ekstern finansiering

Flere eksterne aktører tilbyr forskningsstøtte. De viktigste er Forskningsrådet og EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020.

Les mer