Interne midler og rutiner for finansiering ved MED

Interne midler

MED har utlysninger for strategiske ph.d.-stillinger, innovasjonsmidler og andre interne midler. I tillegg finnes det eksterne finansieringskilder som er særlig relevante for enkelte institutter. Mer informasjon får du ved å kontakte lokal forskerstøtte ved din enhet.  

Mer informasjon om interne midler ved instituttene:

Eksterne midler

En oversikt over åpne utlysninger fra relevante eksterne finansiører finnes på Funding Opportunities.

Rutiner for eksternfinansierte prosjekter

Enhetene ved MED har ulike rutiner for eksternfinansierte prosjekter. I tillegg har fakultetet mange prosjekter som gjennomføres i samarbeid med OUS.

Se rutiner for søknad, oppstart, gjennomføring og avslutning av eksternfinansierte prosjekter ved enhetene på MED.

Publisert 30. juni 2017 13:17 - Sist endret 28. sep. 2018 08:27