English version of this page

Interne midler og administrative rutiner ved MN


Råd i forbindelse med korona og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter


UiO-stipender

UNIFOR lyser ut stipendmidler på vegne av 42 forskjellige stiftelser fra 1. september til 1. og 15. oktober. Disse stiftelsene er i all hovedsak rettet mot personer (studenter, forskere og ansatte) med direkte tilknytning til Universitetet i Oslo. Det er mulig å søke om økonomisk støtte i form av vitenskapelig stipend, reisestøtte og bidrag til organiseringen av konferanser, arrangementer, o.l.


Reisestipend til utenlandsopphold

MN-fakultetet ønsker å oppmuntre sine forskere til å tilbringe en forskningsperiode i utlandet og har satt av midler til reisestøtte. Det finnes reisestipend for både midlertidig og fast vitenskapelig ansatte. 


KD-stillinger

MN-fakultetet disponerer et stort antall stillingshjemler fra Kunnskapsdepartementet (KD-stillinger).


ERC - intern huskeliste 

Internt notat for forskningsrådgivere, prosjektøkonomer og andre med anbefalinger og ting å huske på i søknadsprosessen for ERC.


EU-prosjekter - reisekostnader

Veiledning om utfylling av reiseregning og kravene til dokumentasjon i EU-prosjekter i henhold til både EUs og UiOs regler.


Valutakurs

MN-fakultetet har vedtatt at man ved budsjettering av prosjekter skal bruke en gjennomsnittskurs for NOK-EUR. Denne snittkursen oppdateres to ganger per år. 

  • Kurs fra og med 1. juli 2020 til og med den 31. desember 2020: NOK 10,3438 = EUR 1.
  • Tilsvarende budsjetteringskurser for andre vanlige valutaer: USD (9,3524) og GBP (11,7776).

Ta kontakt med Jørgen Kirksæther for ytterligere informasjon.

Publisert 8. jan. 2019 15:59 - Sist endret 24. sep. 2020 13:38