Interne midler å søke på ved Farmasøytisk institutt

Farmasøytisk institutt ønsker å oppmuntre ansatte til å benytte muligheten for å søke om interne midler til forskjellige formål som beskrevet nedenfor.

Reisestøtte til vitenskapelige og faglige reiser

Alle ansatte i 50% stilling eller mer har mulighet for å søke om reisestøtte til vitenskapelige eller faglige reiser i hht retningslinjene.
Søknadsfrist: 15. februar.

 

Driftsmidler til kjøp av eksterne laboratorietjenester

Alle vitenskapelig ansatte kan søke om driftsmidler til kjøp av eksterne laboratorietjenester (analyser o.l.).
Søknadsfrist: 15. mars.

Publisert 27. okt. 2015 11:59 - Sist endret 25. jan. 2018 17:04