NFRs infrastrukturutlysning 2020 - MN

 

Forskningsrådet planlegger å lyse ut 1 mrd. kr i Nasjonal satsing for forskningsinfrastruktur med søknadsfrist 18. november 2020. Forskningsrådet vil publisere obligatorisk skisseutlysningen i begynnelsen av 2020 med frist 27. mai. Det stilles krav til at skissene og søknadene er forankret i institusjonens strategi og fremmes av institusjonenes ledelse.

Søknadsprosess på MN fram til skissefrist

1) Møte med instituttledere – forberedelse til INFRA 2020 søknadsprosessen (se egen møteinnkallelse) – 28/1-20

2) Innmelding av koordinator- og partnerinitiativ til MN (bruk UiO mal) - frist 10/2-20

3) Innmeldte MN initiativ distribueres til instituttledere

4) Innmelding av koordinator - og partnerinitiativ fra MN til UiO - frist 14/2-20

5) Innmeldte MN initiativ diskuteres i ILM  for koordinering og prioritering opp mot veikartet – 20/2-20 og 27/2-20

6) Møte i Forskningsinfrastrukturutvalget – 28/2-20

7) Innmeldte MN initiativ diskuteres i dekanat – 3/3-20

8) Tilbakemeldinger fra dekanat til søkere – tidlig i mars

9) Utarbeidelse av partner- og koordinatorskisser (NFR mal) - samordning av initiativ på MN eller på tvers av fakulteter

10) Partner- og koordinatorsøker tar kontakt med instituttets prosjektøkonom – frist 5/3-20

11) NFRs utlysning av obligatorisk skisse til den nasjonale infrastrukturutlysning – i slutten av mars 2020

12) Innsendelse av partner- og koordinatorskisse (NFR mal) til MN. Skissen skal inneholde budsjett. (Skissen skal skrives på engelsk). - frist 5/5-20

(Søker kan jobbe videre med skissen fram mot NFRs skisse frist)

13) Behandling av skisser i Forskningsinfrastrukturutvalget -  20/5-20

14) Koordinator sender inn endelig skisse til NFR. (Skissen skal skrives på engelsk). - frist 27/5-20

NFR og MNs prosess fram til endelig søknad (med NFR frist 18/11-20)

15) NFRs foreløpige utlysning av midler til forskningsinfrastruktur med frist 18/11-20 (utlysningsteksten kan bli endret fram til 7/10-20) – publisert juni 2020

16) Koordinator- og partnersøkere tar kontakt med prosjektøkonom for å utarbeide budsjett - innen 1/9-20

17) NFR holder informasjonsseminar/webinar – 22/9-20

18) Støtte til budsjettarbeid - prosjektøkonomene kan kontakte Terje Bakke (terje.bakke@admin.uio.no, ADS) ved behov for støtte til budsjettarbeidet 

19) Gjennomgang av utvalgte søknader med instituttleder, prosjektleder og prosjektøkonom, instituttleder velger ut aktuelle søknader, fokus på mulige driftsmidler og bemanning - uke 41

20) Søknader kan opprettes i NFRs portal - fra 7/10-20

21) Koordinator- og partnersøkere sender inn

  • pdf utskrift (av tentativ søknad med budsjett) fra NFRs elektroniske søknadsportal
  • utkast til støttebrev fra fakultetet: Letter of Support for koordinatorsøknader (se LoS mal) eller Letter of Intent for partnersøknader (se LoI mal) fylles ut til fristen. Merk at søknader som støttes fra flere fakulteter (f. eks. MED og MN) skal ha ett felles støttebrev. Støttebrevene vil bli signert av dekan og returnert til søker/instituttleder.
  • en utfylt linje i excel ark med oppdatert informasjon om søknaden. (Tilsvarende informasjon som ble sendt inn til skissefristen er her).

      Instituttleder sender epost der det bekreftes at søknadens budsjett er godkjent

      Ovenstående sendes til egil.bakken@mn.uio.no med cc til  i.m.w.noremsaune@mn.uio.no

      Frist: 20/10-20

22) Dekanat orienteres om søknadene - 27/10-20

23) Instituttledermøtet diskuterer søknadene - 29/10-20

24) Dekanat tar eventuelle beslutninger omkring søknadene - 3/11-20

25) MN sender følgende til forskningsinfrastrukturutvalget (sak 2019/13368 i ephorte):

  • samlet oversikt over alle søknadene
  •  pdf utskrift av søknad og budsjett fra NFRs søknadsportal for alle søknadene
  • MNs støttebrev for både koordinator- og partnersøknadene
  • følgebrev som angir prioriteringer og strategiske beslutninger

      Frist: 4/11-20

26) Forskningsinfrastrukturutvalget behandler søknadene - 13/11-20

27) Søker (koordinator) sender inn søknaden til NFR - frist 18/11-20

28) Koordinator- og partnersøker sender pdf utskrift av endelig søknad til egil.bakken@mn.ui.no med cc til i.m.w.noremsaune@mn.uio.no - frist 20/11-20