Stipend til utenlandsopphold

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ønsker å oppmuntre sine forskere til å tilbringe en forskningsperiode i utlandet, og har satt av midler til reisestøtte.

Stipend til utenlandsopphold for fast vitenskapelige ansatte

Alle fast ansatte i vitenskapelig stilling som har fått innvilget forskningstermin kan søke eget institutt om reisestipend. Søknadsfristen fastsettes av instituttet. 

Kristine Bonnevie reisestipend

Kristine Bonnevie reisestipend er for stipendiater, postdoktorer og forskere ansatt ved MN-fakultetet. Fra og med 2018 tilbys stipendet både kvinner og menn. Reisestipendet forutsetter et sammenhengende forskningsopphold med en varighet på 1-6 måneder. Søknadsfrist settes av eget institutt. Denne fristen vil være før 1. juli. 

 

Publisert 30. mai 2016 16:07 - Sist endret 14. nov. 2018 15:20