Tildeling av publiseringstøtte for vitenskapelig publikasjon

Seksjon for forskning og samling setter av midler til publiseringsstøtte for tilsatte, støtten regnes ut fra antall publiseringspoeng de siste tre år.

Når?

Publiseringspoengene er de samme som regnes ut av DBH (Database for statistikk for høgere utdanning)  altså tellende publikasjoner som er registrert i CRistin innen frist. Vi må derfor vente til disse dataene er klare før vi kan fordele tildelingssummen.

Hvem?

Alle faste tilsatte samt post.doctorer.

Årlig bevilgning til formålet varierer - for budsjettåret 2015 tildeles total kr. 300 000.

Publisert 26. okt. 2015 08:04 - Sist endret 3. nov. 2015 13:38