Forskningsopphold ved Berkeley senteret AS for forskere og stipendiater ved SV-fakultetet

Berkeley sentret AS er etablert av professor Trond Petersen som foruten å være professor ved Berkeley også er professor II ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi her hos oss. Det er et samarbeid der fire universiteter er involvert.

Her ved UiO er det SV-fakultetet og UV-fakultetet som bidrar til at det finnes plasser der våre forskere kan etablere seg raskt og billig for kortere eller lengre forskeropphold.

Berkeley ligger i California, ikke langt fra San Francisco. En hyggelig liten universitetsby å bo i, sier alle som har vært der. Selve sentret er lokalisert tett opp til universitets hovedinngang, i Durant Avenue mellom Telegraph Avenue og Bowditch (Hotel Durant). Det er vis-a-vis Institute for Industrial Relations.

Praktiske forhold

Ved dette lille "norske" sentret er det plass til seks-sju forskere. Hver Visiting Scholar har eget kontor eller egen kontorplass. Denne er utstyrt med PC, flatskjerm, norsk tastatur, hurtigoppkobling til internett, telefon, og tilgang på fellesprinter, faks, og kopimaskin. Senteret har også et fellesrom.

De praktiske sidene ved oppholdet blir forberedt fra sentret: Den nødvendige invitasjon blir utstedt derfra. Denne gir skattefritak for inntekter under oppholdet både i USA og i Norge. Noe som gjør at en kan klare seg uten ekstra finansiering. Invitasjonen gir også adgang til universitetets fantastiske bibliotek med utlån (http://www.lib.berkeley.edu/), samt anledning til å følge åpne forskningsseminarer og forelesninger ved UC Berkeley. Alt det som vanligvis tar masse tid å ordne, får en her opp i hendene (http://vspa.berkeley.edu/about.html).

Hva du må gjøre selv

Det du selv kan gjøre og gjerne på forhånd - er å finne faglige kontakter blant de ansatte på UC Berkeley. Det er mulig å søke på de aktuelle faglige Departments og forskningssentre for å finne personer som det kan være interessant å ha kontakt med (http://www.berkeley.edu/academics/departments/a.html). Også bolig må man skaffe selv. Det finnes et kontor på Berkeley universitetet som gir hjelp til dette, foruten en rekke private utleiefirmaer. Boliger formidles ofte gjennom norske Visiting Scholars som allerede er på stedet. Det er svært lett å få bolig, til leie for en måned eller mer.

Utlysning

Det er nå klart at Forskningsrådet faser ut støtten de to årene 2011 og 2012, med redusert støtte særlig i 2012. Det er meget usikkert om ordningen fortsetter etter den tid.
Her finner du søknadsskjemaet
Plass kan ofte arrangeres via Trond Petersen ved Berkeley. Det kan være spesielt aktuelt for et kortere opphold (1-2 måneder) som ikke ligger langt fram i tid. Men uansett må du kontakte din enhet som skal godkjenne ditt opphold, siden det er instituttet eller senteret ved SV-fakultetet som betaler leien for den forskeren eller stipendiaten som bruker kontorplassen. Du må avtale om og på hvilken måte dine driftsmidler til forskning skal påvirkes av Berkeleyoppholdet.

Erfaringer

Dag Album som var ved sentret i sju uker høsten 2005, gir følgende rapport:

Jeg er midt i et sju ukers opphold ved Berkeleysenteret og ønsker å formidle erfaringer herfra. Et overordnet poeng er at dette er et meget attraktivt sted for forskere.

I disse dager er det sju forskere med arbeidsplass ved senteret. Akkurat nå er jeg den eneste fra SV-fakultetet i Oslo. Det har vært stipendiater derfra her mens jeg har vært her, men de er reist hjem. Idrettshøyskolen har flest her nå.

Kontorforholdene er gode. Alt teknisk fungerer. Senteret ligger like ved campus. Det er enkelt å delta i seminarer o.l. Det er mange flinke kolleger her. Men folk er travle. Jeg har erfart at det kan være lurt å ha gjort kontaktarbeid på forhånd. Berkeley-universitetets bibliotek er stort både når det gjelder fysiske bøker og antallet tidsskrift som er tilgjengelige fra nettet. For meg som er interessert i litteratur både om sosiologi og medisin, er det mer å finne av det jeg leter etter, enn hjemme.

Når det gjelder arbeidsforholdene, vil jeg også legge vekt på fordelen med tidsforskjellen. I normal arbeidstid er ikke folk hjemme og i Berkeley på kontoret samtidig. Det betyr at en kan arbeide med få små forstyrrelser. Derfor egner Senteret seg ikke bare til langtidsopphold. Det er også et meget godt egnet til opphold på et par måneder for dem som ønsker og kan få ordnet seg en periode å konsentrere seg om faglig arbeid.

Ellers er jo Berkeley, med San Francisco like ved, et hyggelig og spennende sted å bo.

Publisert 24. juli 2015 10:48 - Sist endret 25. nov. 2015 15:16