Skjema for søknad om å få disponere SV-fakultetets arbeidsplass på Berkeley

 

Søker skriver ut skjemaet, fyller ut, får påtegninger og leverer til SV:

 

NAVN:

 

ENHET:                                                        STILLING:  

 

PERIODE SOM ØNSKES PÅ BERKELEY:

 

FAGLIG BEGRUNNELSE FOR OPPHOLDET:

 

 

EVENTUELLE KOMMENTARER:

 

__________________________________________________________________

Hvis søker er stipendiat, påtegning fra hovedveileder eller intern veileder:

Hvordan passer det foreslåtte oppholdet på Berkeley  inn i søkerens forskerutdanningsprogram, faglig og med hensyn til fremdrift?
(Vurdering og underskrift)

 

 

 

 

___________________________________________________________________

Uansett stillingskategori - bekreftelse fra enhet (instituttleder):
Enheten vil dekke leieutgiften på Berkeley i den perioden som er angitt over (underskrift):

 

 

 

___________________________________________________________________

Utfylt skjema leveres/sendes til Svein Erik Grøndahl, SV-fakultetet (1084)

 

 

Publisert 24. juli 2015 10:48 - Sist endret 24. juli 2015 10:48