Finansieringsmuligheter og interne midler ved UV

UV-fakultetet har ambisjoner om å øke andelen eksterne midler til forskning både fra nasjonale og internasjonale kilder. Som en del av dette har vi her samlet informasjon om finansieringsmuligheter både internt og eksternt.

Utlysning av midler fra eksterne finansiører

UiO har gode sider om finansieringsmuligheter for både forskning og mobilitet. I tillegg til dette har fakultetet samlet informasjon om kommende og løpende utlysninger i en egen søknadskalender. Kalenderen viser utlysninger av midler fra EU, Forskningsrådet, SIU, NordForsk og mange andre finansiører.

Interne midler ved instituttene

Publisert 28. juli 2015 09:26 - Sist endret 17. jan. 2019 09:47