Interne midler ved ILS

Regler for tildeling av midler til FoU-tiltak og faglige reiser ved ILS

(vedtatt i styret 29.1.2019)

Individuelle midler (Annuum)

Vitenskapelig ansatte i fast stilling (100 %) får tildelt kr 20 000,- i individuelle driftsmidler årlig. Fast ansatte i stillingsbrøker 50 prosent eller mer og med redusert arbeidsår får tildelt tilsvarende brøk av 20 000,-. Det er ikke anledning til å overføre midlene til et annet år.

Stipendiater får tildelt kr 15 000 per år, totalt kr 60 000,-, for en stipendiatperiode som varer i 4 år. Pengene kan overføres til et annet år.

Postdoktorer får tildelt kr 30 000 per år. Pengene kan overføres til et annet år.

Insentivmidler

Det gis i tillegg til midlene over kr 6 000,- i insentivmidler per publikasjonspoeng til medarbeidere som har registrert publiseringer i Cristin på nivå 1 foregående år. Dersom publikasjonen i tillegg er i et Open Access-tidsskrift (gull Open Access) økes dette til kr 8000,- per poeng. Publikasjoner på nivå 2 gis kr 8 000,- per poeng. Dette gjelder for alle ansatte uavhengig av stillingstype. Det er ikke anledning til å overføre midlene til et annet år.

Insentivmidler legges til annum og fordeles ved starten av året eller ved oppstart i ny stilling.

Hver enkelt har ansvar for å bruke det man har fått tildelt. Oversikt over forbruk kan finnes ved å kontakte forskningsrådgiver Eli K. Kåsamoen eller økonomikonsulent Per Kristian Andersen.

I tillegg til individuelle FoU-og reisemidler disponerer forskergruppene egne ressurser jf. styrenotat sak 52-2018, hvor dette beskrives mer i detalj.

Felles retningslinjer for bruk av midler til FOU-tiltak og faglige reiser ved ILS

(Vedtatt av ledergruppen)

FoU-og reisemidler forventes brukt til

  • Faglige reiser og deltakelse på forskningskonferanser som første- eller annenforfatter med akseptert «paper»
  • Andre faglige konferanser eller seminarer i Norden/Europa
  • Forsknings-/skriveopphold med en varighet på minst 5 dager etter en framlagt plan
  • Innkjøp av forskningslitteratur
  • Publiseringsavgift (bør først og fremst dekkes av forskningsgruppenes strategiske midler)

Hver enkelt har ansvar for å bruke det man har fått tildelt. Oversikt over forbruk kan finnes ved å kontakte forskningsrådgiver Eli K. Kåsamoen eller økonomikonsulent Per Kristian Andersen.

Publisert 4. nov. 2015 12:51 - Sist endret 17. nov. 2020 15:29