UV fakultets søknadskalender

Søknadskalenderen viser et utvalg av kommende og løpende utlysninger fra EU, Forskningsrådet og andre finansiører.

Tips oss om kommende utlysninger.

Finansiører

Sist publiserte utlysninger

Hjelp med søknaden?

UV fakultet har felles rutiner for eksternfinansierte prosjekter. Ta kontakt med din lokale eller fakultetets forskningsrådgiver dersom du planlegger en søknad.