UV fakultets søknadskalender

Søknadskalenderen samler et utvalg av kommende utlysninger av midler fra EU, Forskningsrådet og andre finansiører, f.eks. DIKU og NordForsk.

Tips oss om kommende utlysninger.

Kommende

Tid: 15. des. 2020

Senter for grunnforskning (CAS) lyser nå ut Young CAS Fellow for 2021/23.

Tid: 31. des. 2020

UiO:Energi lyser ut midler til konvergensmiljøer innen bærekraftig energi.

Tid: 12. jan. 2021
Tid: 26. jan. 2021

EUR 1 billion investment to boost the green and digital transition

Tid: 1. feb. 2021

UTFORSK skal styrke høyere utdanning for en bærekraftig fremtid.

Tid: 10. feb. 2021

Forskningsrådet har i 2021 én søknadsfrist for forskerprosjekter.

Tid: 10. feb. 2021

Utlysningen av stort tverrfaglig forskerprosjekt under Fellesløftet IV er utsatt fra 2020 til 2021 grunnet koronavirus. 

Tid: 17. feb. 2021

Forskningsrådet har i 2021 én søknadsfrist for kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Tid: 17. mars 2021

Formålet med utlysningen er å etablere et senter for forskning på spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Tid: 15. sep. 2021

Forskningsrådet planlegger å lyse ut minimum 176 millioner kroner til nasjonale forskerskoler. 

Tidligere

Tid: 18. nov. 2020

Utlysningen gjelder støtte til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet. 

Tid: 18. nov. 2020

Det planlegges en ny utlysning av midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Tid: 18. nov. 2020

Forskningsrådet lyser ut midler til den femte generasjonen av Sentre for fremragende forskning (SFF-V). Første trinn av utlysningen har frist 18. november.

Tid: 15. nov. 2020

UiO:Energi lyser ut såkornmilder for økt innsats innen energi- og energirelatert forskning.

Tid: 13. nov. 2020

COST er en europeisk samarbeidsorganisasjon som finansierer nettverk mellom forskere (COST actions). Fristen for neste utlysning av midler til å finansiere nye nettverk er grunnet korona-situasjonen utsatt til 13. november.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.
Tid: 29. okt. 2020

EU lyser ut 200 millioner euro til strategiske partnerskap etter at COVID-19 pandemien har avdekket et stort behov for utvikling av digitale læringstilbud. 

Tid: 15. okt. 2020

Stiftelsens midler skal gå til pedagogisk grunnforskning og til utprøvingstiltak.

The joint committee for Nordic research councils in the humanities and social sciences
Tid: 28. sep. 2020

The joint committee for Nordic research councils in the humanities and social sciences (NOS-HS) announces a call for journal grants in 2020. 

Logo Diku
Tid: 23. sep. 2020

Diku lyser ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter som fører til økt arbeidsrelevans i utdanningene, styrker studentens læring og møter arbeidslivets behov.

Tid: 22. sep. 2020

The Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI CH) announces a new funding opportunity for transnational proposals.

Tid: 16. sep. 2020

Forskningsrådet har i 2020 én søknadsfrist for innovasjonsprosjekt.

Bildet kan inneholde: hode, kunst, illustrasjon.
Tid: 9. sep. 2020

Individual Fellowships (IF) er midler til meget gode forskere på postdok-nivå, for et forskningsopphold på 1-2 år i et land i eller utenfor Europa.

Tid: 7. sep. 2020

SPARK samfunnsinnovasjon er et toårig pilotprogram som skal bidra til økt sosial innovasjon. 

Tid: 2. sep. 2020

Forskningsrådet har i 2020 én søknadsfrist for kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Tid: 2. sep. 2020

Utlysningen har som mål å bidra til økt forskermobilitet mellom Norge og Frankrike.

Tid: 2. sep. 2020

Utlysningen har som mål å bidra til økt forskermobilitet mellom Norge og Tyskland.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, symbol.
Tid: 1. sep. 2020

UiO:Norden lyser ut midler til inntil 5 tverrfaglige forskergrupper.

Tid: 26. aug. 2020

ERC Advanced Grants retter seg mot etablerte forskere med en " track record" som viser at de er ledende innenfor sitt fagfelt.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, symbol.
Tid: 10. aug. 2020

UV fakultet lanserer i år en satsning på yngre forskere som ønsker å søke om midler til forskerprosjekter.

Søknadsfristen er utsatt til 10. august kl. 12.00.

Tid: 26. juni 2020

NB! Søknadsfristen er utsatt til 26. juni. 

Logo Diku
Tid: 8. juni 2020

Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer.

Tid: 20. mai 2020

Forskningsrådet har i 2020 én søknadsfrist for forskerprosjekter.

Grunnet korona-situasjonen er Forskningsrådets søknasdfrist utsatt til 20. mai.  

Tid: 1. mai 2020

Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR) facilitates international research in organizational social science. They have a biannual call for visiting scholars at the Weatherhead Center for International Affairs at Harvard University.

Bildet kan inneholde: hode, kunst, illustrasjon.
Tid: 28. apr. 2020

RISE er støtte til mobilitet for ansatte som arbeider med forskning og innovasjon, inkl. administrativt, teknisk og ledelse personale for utveksling mellom sektorer og med forskningsinstitusjoner i land utenfor Europa.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.
Tid: 23. apr. 2020

Erasmus+ Strategiske partnerskap støtter faglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis og pedagogisk metode. Målet er å styrke utdanningskvaliteten innenfor alle utdanningsnivå og læring på tvers av landegrenser. 

NB! Søknadsfristen er utsatt til 23. april grunnet korona-situasjonen.

Tid: 23. apr. 2020

Science with and for Society (Swafs) programmet er plassert utenfor de tre søylene i Horisont 2020 og handler om å styrke samarbeidet mellom samfunn, teknologi og vitenskap.

NB! Søknadsfristen er utsatt til 23. april grunnet korona-situasjonen.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.
Tid: 21. apr. 2020

European policy experimentations are trans-national cooperation projects led by high-level public authorities.

Tid: 3. apr. 2020

The main goal of the Baltic Research Programme is to enhance research-based knowledge development in Baltic States through research cooperation between Norway, Iceland and Liechtenstein and Baltic States.

Tid: 1. apr. 2020

Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR) facilitates international research in organizational social science. They have a biannual call for visiting scholars at Stanford University.

Tid: 1. apr. 2020

Peder Sather Center ved University of California, Berkeley, lyser ut midler til forskningssamarbeid med norske institusjoner for det akademiske året 2020-2021.

The joint committee for Nordic research councils in the humanities and social sciences
Tid: 31. mars 2020

The joint committee for Nordic research councils in the humanities and social sciences (NOS-HS) announces a call for workshop grants in 2020. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, symbol.
Tid: 13. mars 2020

For 2020 ønsker fakultetet å stimulere til utvikling av gode prosjekter.

Tid: 2. mars 2020

Forskningsrådet lyer ut midler til arrangementer under Forskningsdagene.

Tid: 28. feb. 2020

Kavlifondets program for helseforskning lyser ut midler til forskningsprosjekter som omhandler barn og ungdoms psykiske helse.

Tid: 27. feb. 2020

The call for applied collaborative research and innovation projects between the Czech Republic and Norway is now announced. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, varemerke, nummer.
Tid: 26. feb. 2020

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) invites consortia around the Nordic region to propose collaboration projects within e-infrastructure (digital infrastructure) of joint Nordic interest. 

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.
Tid: 26. feb. 2020

Kunnskapsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter for høyere utdanning og arbeidslivet. 

Bildet kan inneholde: logo, tekst, flagg, font, grafikk.
Tid: 25. feb. 2020

Erasmus+ programmet lyser ut midler som skal bidra til utvikling og implementering av innovative metoder og praksis for å fremme inkluderende utdanning og felles verdier.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.
Tid: 5. feb. 2020

Erasmus+ programmet lyser årlig ut midler til fagmiljøer for å opprette mobilitetssamarbeid med partnerinstitusjoner i land utenfor EU og EØS.

Dersom du vurderer å søke om midler må du melde interesse til UiO innen 1. desember 2019. 

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.
Tid: 5. feb. 2020

Erasmus+ programmet lyser årlig ut midler til kapasitetsbyggingsprosjekter hvor institusjoner kan samarbeide om om modernisering og internasjonalisering av høyere utdanning.