UV fakultets søknadskalender - Side 3

Tid: 1. apr. 2019

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) fordeler en del av den årlige avkastningen fra de fond de forvalter til støtte av vitenskapelig virksomhet.

Tid: 15. mars 2019

Det vil i år deles ut inntil NOK 30.000 fra fondet til folkehøgskolerelatert forskning. Stipend vil bli utdelt til "personer som i sin forskning vil arbeide med ulike sider ved folkehøgskolen, både pedagogiske og historiske."

Tid: 14. mars 2019

"Europa i endring - Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn" er en av de forhåndsdefinerte samfunnsutfordringene i Horisont 2020. Programmet støtter ulike tema innen europeisk samfunnsforskning. Det lyses nå ut midler til forskning på temaet "Governance for the future".

Tid: 14. mars 2019

"Europa i endring - Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn" er en av de forhåndsdefinerte samfunnsutfordringene i Horisont 2020. Programmet støtter ulike tema innen europeisk samfunnsforskning. Det lyses nå ut midler til forskning på temaet "migrasjon"

Tid: 14. mars 2019

"Europa i endring - Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn" er en av de forhåndsdefinerte samfunnsutfordringene i Horisont 2020. Programmet støtter ulike tema innen europeisk samfunnsforskning. Det lyses nå ut midler til forskning på temaet "Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution"

Tid: 1. mars 2019

Det utdanningsvitenskapelige fakultet lyser ut midler til utvikling av søknader og prosjektet rettet mot eksellenseutlysninger.

Tid: 1. mars 2019

Det utdanningsvitenskapelige fakultet lyser ut midler til utvikling av søknader og prosjektet rettet mot innovasjon og praksisnær forskning.

Tid: 1. mars 2019

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut midler til forprosjekter.

Tid: 28. feb. 2019

Kavlifondets program for helseforskning lyser ut totalt 25 millioner kroner til forskningsprosjekter som omhandler barn og ungdoms psykiske helse.

Tid: 22. feb. 2019

UiO:Norden lyser ut midler til Open Access publisering for forskere ved UiO.

Tid: 19. feb. 2019

NORFACE has launched a new transnational research programme on democratic governance.  The programme will be launching a call for collaborative research research projects between 18 European countries and Canada.

Tid: 13. feb. 2019

Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) vil i 2019 lyse ut midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole. For å kunne sende inn en søknad til hovedutlysningen må man ha sendt inn en skisse innen fristen 26. september.

Tid: 13. feb. 2019

Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) lyser ut midler til ett prosjekt som skal evaluere strukturreformen. Evalueringen skal knyttes til målene for strukturreformen slik de ble formulert i strukturmeldingen (Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet).

Tid: 7. feb. 2019

ERC Consolidator Grants retter seg mot lovende forskere i fasen 7-12 år etter at de avla sin doktorgrad. Søkere må ha vist potensiale for uavhengig forskning og demonstrert vitenskapelig modenhet.

Tid: 31. jan. 2019

Det baltiske forskningsprogrammet skal styrke forskning og utvikling i Estland, Latvia og Litauen gjennom forskningssamarbeid med Norge, og/eller Island og/eller Liechtenstein.

Tid: 15. jan. 2019

Innovative Training Networks er europeiske forskerutdanningsnettverk der opp til 15 stipendiater finansieres i tre år.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, linje, font, grafikk.
Tid: 14. jan. 2019

Senter for grunnforskning (CAS) er Norges eneste tverrfaglige grunnforskningssenter. Senteret mottar nå prosjektforslag for 2021/2022.

Tid: 14. jan. 2019

Senter for grunnforskning (CAS) introduserer nå Young CAS Fellow, en ny satsing for unge forskere.

Tid: 31. des. 2018

UiO:Life Science has a call for new convergence environments, and plans to fund of 5–6 new groups. 

Note that all applicants are required to sign up for one of the mandatory application workshops by 22 August.

Tid: 10. des. 2018

Diku lyser ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer.

Tid: 1. des. 2018

The foundation offers financial support to post-graduate students at the University of Oslo pursuing international studies within the humanities and social Sciences.

Tid: 1. des. 2018

Vitenskapelig ansatte, postdoktorer og doktorgradsstudenter ved UiO kan søke om støtte for å styrke samarbeidet med internasjonale forskningsmiljø.

Tid: 29. nov. 2018

COST er en europeisk samarbeidsorganisasjon som finansierer nettverk mellom forskere (COST actions). Neste utlysning av midler til å finansiere nye nettverk har søknadsfrist 29. november.

Tid: 15. nov. 2018

The joint Nordic-UK Research Programme on Migration has issued a call for proposals for research projects.

Tid: 15. nov. 2018

UiO:Energi lyser ut såkornmidler for økt innsats innen energi- og energirelatert forskning.

Tid: 15. nov. 2018

ReNEW (Reimagining Norden in an Evolving World) has launched a call for mobility and workshop funds for 2019.

Tid: 8. nov. 2018

ERC Synergy Grant er rettet mot grupper på 2-4 ledende forskere innenfor sitt fagfelt, som kan søke om inntil EUR 10 millioner for å sammen gjennomføre nyskapende prosjekter.

Tid: 1. nov. 2018

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut midler til forprosjekter.

Tid: 1. nov. 2018

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning – SPILLFORSK – lyser ut midler til forskning på pengespill og/eller dataspill. Fristen er 1.november 2018.

Tid: 17. okt. 2018

ERC Starting Grants retter seg mot lovende forskere i fasen 2-7 år etter at de avla sin doktorgrad. Søkere må ha vist potensiale for uavhengig forskning og demonstrert vitenskapelig modenhet.

Tid: 10. okt. 2018

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut midler til regionale prosjekter.

Tid: 1. okt. 2018

The purpose of the Call for proposals is to provide funding through collaborative research projects that aim to enhance research - based knowledge development in Romania.

Tid: 25. sep. 2018

Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences (NOP-HS) is planning a Call for proposals for funding of costs incurred in connection with the publication of Nordic scientific publications in humanities and social sciences.

Tid: 25. sep. 2018

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) lyser ut midler til faglig samarbeid innen høyere utdanning med Russland. 

Tid: 25. sep. 2018

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) lyser ut midler til faglig samarbeid innen høyere utdanning med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Tid: 15. sep. 2018

Nordic Centre Fudan tilbyr service og fasiliteter til gjesteforskere, finansieringsmuligheter, og utdanningsrelaterte muligheter for studenter. Sentret nå lyser ut midler til akademiske aktiviteter (workshops, seminarer, kurs, etc.) ved senteret.

Tid: 15. sep. 2018

UiO:Norden lyser ut midler til to tverrfakultære forskergrupper. Søknadsfristen er 15. september 2018.

Tid: 14. sep. 2018

The call aims to facilitate establishment of bilateral partnerships between researchers form the Donor States and Romania in order to submit a collaborative research proposal funded under EEA Financial Mechanism 2014 - 2021.

Tid: 12. sep. 2018

Individual Fellowships (IF) er midler til meget gode forskere på postdok-nivå, for et forskningsopphold på 1-2 år i et land i eller utenfor Europa.

Tid: 1. sep. 2018

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut midler til forprosjekter.

Tid: 30. aug. 2018

ERC Advanced Grants retter seg mot etablerte forskere med en " track record" som viser at de er ledende innenfor sitt fagfelt.

Tid: 1. juni 2018

Ny søknadsrunde for forskningsmidler fra ExtraStiftelsen er nå åpen.

Tid: 1. juni 2018

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut midler til forprosjekter.

Tid: 1. juni 2018

Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av åpne arrangementer som er i tråd med satsingens strategi.

Tid: 1. juni 2018

Vitenskapelig ansatte, postdoktorer og doktorgradsstudenter ved UiO kan søke om støtte for å styrke samarbeidet med internasjonale forskningsmiljø.

Tid: 31. mai 2018

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) gir støtte til faglig fundert samarbeid innen høyere utdanning med fokus på master- og PhD-nivå. Det lyses nå ut midler til femårige prosjekter for perioden 2019-2023.

Tid: 31. mai 2018

There is a call projects for professionals in school education representing the County School Inspectorates, the Teacher Training Houses, and the County Centres for Resources and Educational Assistance.

Tid: 31. mai 2018

This is a call projects that will contribute to the increased institutional capacity of schools to ensure an effective inclusion of Roma children.

Tid: 31. mai 2018

Letten Foundation og Akademiet for yngre forskere har gått sammen om å etablere Lettenprisen. Hovedformålet med Lettenprisen er å anerkjenne og synliggjøre yngre forskeres bidrag innen helse, miljø, utvikling og likestilling i vid forstand.

Tid: 22. mai 2018

This call for proposals will support transnational cooperation projects in the fields of education, training and youth. The call comprises two lots, one for education and training and one for youth.