UV fakultets søknadskalender - Side 4

Tid: 11. mai 2018

The call aims to support a Europe-wide network of relevant organisations to promote co-operation and the development and implementation of policies in the field of key competences, including the improvement of basic skills.

Tid: 11. mai 2018

The call aims to support a Europe-wide network of relevant organisations to promote co-operation and the development and implementation of policies with regard to teachers and school leaders.

Tid: 1. mai 2018

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) fordeler en del av den årlige avkastningen fra de fond de forvalter til støtte av vitenskapelig virksomhet.

Tid: 27. apr. 2018

COST er en europeisk samarbeidsorganisasjon som finansierer nettverk mellom forskere (COST actions). Neste utlysning av midler til å finansiere nye nettverk har søknadsfrist 27. april.

Tid: 27. apr. 2018

Call for projects that aim at strengthening the institutional cooperation of universities from the European Economic Area (EEA).

Tid: 10. apr. 2018

The general objective of this call for proposals is to promote the improvement of the effectiveness and efficiency of education and training systems through the collection and evaluation of evidence on the systemic impact of innovative policy measures.

Tid: 10. apr. 2018

Science with and for Society (Swafs) programmet er plassert utenfor de tre søylene i Horisont 2020 og handler om å styrke samarbeidet mellom samfunn, teknologi og vitenskap.

Tid: 21. mars 2018

RISE er støtte til mobilitet for ansatte som arbeider med forskning og innovasjon, inkl. administrativt, teknisk og ledelse personale for utveksling mellom sektorer og med forskningsinstitusjoner i land utenfor Europa.

Tid: 20. mars 2018

The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS) har som mål å sterke samarbeidet mellom de nordiske forskningsrådene. De støtter også samarbeid mellom nordiske forskere gjennom å finansiere workshoper.

Tid: 15. mars 2018

Norwegian Centennial Chair Program ved University of Minnesota lyser ut inntil USD 75.000 per år til 2-årige såkornprosjekter.

Tid: 15. mars 2018

Nordic Centre Fudan tilbyr service og fasiliteter til gjesteforskere, finansieringsmuligheter, og utdanningsrelaterte muligheter for studenter. Sentret nå lyser ut midler til akademiske aktiviteter (workshops, seminarer, kurs, etc.) ved senteret.

Tid: 15. mars 2018

Peder Sather Center ved University of California, Berkeley, lyser ut midler til forskningssamarbeid med norske institusjoner for det akademiske året 2018-2019.

Tid: 15. mars 2018

UiO:Norden lyser midler med mål å styrke tverrfaglig samarbeid mellom enkeltforskere og forskergrupper ved UiO som ønsker å søke ekstern finansiering gjennom internasjonale, nordiske og nasjonale utlysninger, som Horizon 2020, Nordic Centre of Excellence (NCoE) og tilsvarende.

Tid: 15. mars 2018

Forskere ved minst to institutter eller fakulteter ved UiO med ulik fagprofil som planlegger utgivelse av tverrfaglige monografier, antologier eller temanummer i vitenskapelige tidsskrifter i tråd med UiO:Nordens profil kan søke om inn til kr. 70.000 i publiseringsstøtte.

Tid: 13. mars 2018

"Europa i endring - Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn" er en av de forhåndsdefinerte samfunnsutfordringene i Horisont 2020. Programmet støtter ulike tema innen europeisk samfunnsforskning. Det lyses nå ut midler til forskning på temaet "Governance for the future".

Tid: 13. mars 2018

"Europa i endring - Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn" er en av de forhåndsdefinerte samfunnsutfordringene i Horisont 2020. Programmet støtter ulike tema innen europeisk samfunnsforskning. Det lyses nå ut midler til forskning på temaet "migrasjon"

Tid: 13. mars 2018

"Europa i endring - Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn" er en av de forhåndsdefinerte samfunnsutfordringene i Horisont 2020. Programmet støtter ulike tema innen europeisk samfunnsforskning. Det lyses nå ut midler til forskning på temaet "Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution"

Tid: 1. mars 2018

I denne fellesfinansierte utlysningen under Horisont 2020 inviteres forskere til internasjonale samarbeidsprosjekter om kjønnsdimensjoner i aktuelle samfunnsutfordringer. 

Tid: 1. mars 2018

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut midler til forprosjekter.

Tid: 1. mars 2018

Fakultetet lyser ut såkornmidler for å stimulere til innovasjon innen utdanningsvitenskap. Maksimumsbeløpet det er mulig å søke på er NOK 100.000, og fakultetet har til sammen satt av NOK 250.000 til dette tiltaket for 2018.

Tid: 15. feb. 2018

ERC Consolidator Grants retter seg mot lovende forskere i fasen 7-12 år etter at de avla sin doktorgrad. Søkere må ha vist potensiale for uavhengig forskning og demonstrert vitenskapelig modenhet.

Tid: 15. feb. 2018

Det norske universitetssenter i St. Petersburg er åpent for forsknings- og undervisningsaktiviteter innen alle vitenskapelige fagfelt. Senteret lyser nå ut midler til faglig nettverksbygging i 2018-19.

Tid: 15. feb. 2018

Forskere ved UiO kan søke om inn til 20 000 NOK for å arrangere en tverrfaglig workshop med mål å videreutvikle eksisterende samarbeid til en søknad om å bli UiO:Norden-forskergruppe.

Tid: 15. feb. 2018

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo, som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Tid: 14. feb. 2018

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut inntil 40 millioner kroner til regionale prosjekter.

Tid: 17. jan. 2018

Innovative Training Networks er europeiske forskerutdanningsnettverk der opp til 15 stipendiater finansieres i tre år.

Tid: 15. jan. 2018

Senter for grunnforskning (CAS) er Norges eneste tverrfaglige grunnforskningssenter. Senteret mottar nå prosjektforslag for 2020/2021.

Tid: 11. jan. 2018

The Young Scientists Summer Program at the International Institute for Applied Systems Analysis' (IIASA) offers fellowships for PhD students to undertake a summer project on a topic related to IIASA's research agenda.