UV fakultets søknadskalender - Side 2

Bildet kan inneholde: logo, tekst, flagg, font, grafikk.
Tid: 25. feb. 2020

Erasmus+ programmet lyser ut midler som skal bidra til utvikling og implementering av innovative metoder og praksis for å fremme inkluderende utdanning og felles verdier.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.
Tid: 5. feb. 2020

Erasmus+ programmet lyser årlig ut midler til fagmiljøer for å opprette mobilitetssamarbeid med partnerinstitusjoner i land utenfor EU og EØS.

Dersom du vurderer å søke om midler må du melde interesse til UiO innen 1. desember 2019. 

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.
Tid: 5. feb. 2020

Erasmus+ programmet lyser årlig ut midler til kapasitetsbyggingsprosjekter hvor institusjoner kan samarbeide om om modernisering og internasjonalisering av høyere utdanning.

Tid: 4. feb. 2020

ERC Consolidator Grants retter seg mot lovende forskere i fasen 7-12 år etter at de avla sin doktorgrad. Søkere må ha vist potensiale for uavhengig forskning og demonstrert vitenskapelig modenhet.

Tid: 3. feb. 2020

Forskningsrådet lyer ut midler til arrangementer under Forskernatten, som er en del av Forskningsdagene.

Logo UiO
Tid: 1. feb. 2020

Utlysning av prosjektmidler for digital vurdering 2020.

Tid: 31. jan. 2020

Åsgård-programmet er et utvekslingsprogram i regi av vitenskapsavdelingen ved Institut français de Norvège og Norges forskningsråd.

NB! Søknadsfristen er utsatt til 31. januar.

Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, azure, elektrisk blå.
Tid: 16. jan. 2020

NordForsk is now issuing a call for proposals for research and innovation projects on digitalisation of the public sector. The call has a budget of EUR 7,4 million.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, linje, font, grafikk.
Tid: 15. jan. 2020

Senter for grunnforskning (CAS) er Norges eneste tverrfaglige grunnforskningssenter. Senteret mottar nå prosjektforslag for 2022/2023.

Tid: 14. jan. 2020

Innovative Training Networks er europeiske forskerutdanningsnettverk der opp til 15 stipendiater finansieres i tre år.

Tid: 16. des. 2019

The purpose of the Call for proposals is to provide funding through collaborative research projects that aim to enhance research - based knowledge development in Romania.

Tid: 15. des. 2019

UiO:Energy funds the development of Thematic Research Groups (TRG) aimed at addressing challenges related to the transition towards more sustainable energy systems and societies.

Tid: 12. des. 2019

The call for applied collaborative research projects between Poland and Norway (POLNOR) is now announced. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, rosa, logo, violet.
Tid: 6. des. 2019

Tysk-norsk senter ved Universitetet i Kiel (DNSZ) har utlysning av såkornmidler til prosjekter for samarbeid med denne institusjonen.

Tid: 1. des. 2019

The foundation offers financial support to post-graduate students at the University of Oslo pursuing international studies within the humanities and social Sciences.

Tid: 1. des. 2019

Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av åpne arrangement som er i tråd med satsingens strategi.

Tid: 30. nov. 2019

The IdeaLab call "Cities for the future: services and solutions" is now open. The goal of the IdeaLab is to develop ground-breaking, interdisciplinary research project ideas for services and solutions for the cities in 2040.

Tid: 15. nov. 2019

UiO:Norden lyser nå ut midler til maksimalt tre tverrfakultære forskergrupper for perioden 2020-2022. 

Tid: 15. nov. 2019

UiO:Energy announces seed funding to activitities to strengthen energy and energy related research. 

Tid: 15. nov. 2019

ReNEW announces a targeted call for mobility, workshop and open access grants for University of Oslo.

Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, azure, elektrisk blå.
Tid: 13. nov. 2019

NordForsks nye program har som målsetting å fremme tverrfaglig forskning av høy kvalitet som kombinerer og integrerer kunnskap fra flere fagområder.

Tid: 5. nov. 2019

ERC Synergy Grant er rettet mot grupper på 2-4 ledende forskere innenfor sitt fagfelt, som kan søke om inntil EUR 10 millioner for å sammen gjennomføre nyskapende prosjekter.

Tid: 22. okt. 2019

Diku lyser ut midler til utforsking og utvikling av pedagogisk praksis gjennom digitale eller nettstøttede former for undervisning og læring.

Tid: 22. okt. 2019

NordForsk announces NOK 17 million to fund 5-6 new Nordic Research Infrastrucutre Hubs for the period 2020-2022.

Tid: 16. okt. 2019

ERC Starting Grants retter seg mot lovende forskere i fasen 2-7 år etter at de avla sin doktorgrad. Søkere må ha vist potensiale for uavhengig forskning og demonstrert vitenskapelig modenhet.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, linje, font, grafikk.
Tid: 15. okt. 2019

Senter for grunnforskning (CAS) er Norges eneste tverrfaglige grunnforskningssenter. Senteret tar nå imot søknader om å bli Young CAS fellow i 2020/2021.

Tid: 25. sep. 2019

Det lyses ut midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA, Tyskland og Frankrike.

Tid: 25. sep. 2019

Norges forskningsråd lyser ut om lag 185 millioner kroner i FoU-støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. I disse prosjektene samarbeider kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med forskere om å løse samfunnsutfordringer.

Tid: 25. sep. 2019

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika støtter samarbeid mellom Norge, USA og Canada, for å utvikle institusjonelt forankrede partnerskap av høy kvalitet.

Tid: 25. sep. 2019

InternAbroad støtter norske institusjoner som vil bygge ordninger for studiepoenggivende internasjonal praksismobilitet i Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika eller USA.

Tid: 17. sep. 2019

The GRIEG call for basic collaborative research projects between Poland and Norway is now announced. 

Tid: 15. sep. 2019

Det lyses ut midler til samarbeidsprosjekter mellom norske og polske utdanningsinstitusjoner.

Tid: 11. sep. 2019

Individual Fellowships (IF) er midler til meget gode forskere på postdok-nivå, for et forskningsopphold på 1-2 år i et land i eller utenfor Europa.

Tid: 5. sep. 2019

COST er en europeisk samarbeidsorganisasjon som finansierer nettverk mellom forskere (COST actions). Neste utlysning av midler til å finansiere nye nettverk har søknadsfrist 5. september.

Tid: 29. aug. 2019

ERC Advanced Grants retter seg mot etablerte forskere med en " track record" som viser at de er ledende innenfor sitt fagfelt.

Tid: 19. aug. 2019

The IdeaLab call for ground-breaking, interdisciplinary research projects targeting social challenges facing European societies now and in the future is now open. This call is for projects addressing the topic ‘Managing threats’.

Tid: 7. juni 2019

Durham University lyser ut forskningsstipend for 2020/21 gjennom sitt Institute of Advanced Study (IAS). 

Tid: 1. juni 2019

Ny søknadsrunde for forskningsmidler fra ExtraStiftelsen er nå åpen.

Tid: 3. mai 2019

The European Economic Area (EEA) supports education cooperation between Romania and Iceland, Liechtenstein and Norway.

Tid: 29. apr. 2019

Diku lyser ut midler til nye Sentre for fremragende utdanning (SFU). Målet er å etablere tre til fire nye sentre. 

Tid: 25. apr. 2019

The Baltic Research Programme funded from the grants of the European Economic Area (EEA) supports higher education cooperation between Estonia and Iceland, Liechtenstein and Norway

Tid: 25. apr. 2019

The Baltic Research Programme funded from the grants of the European Economic Area (EEA) supports higher education cooperation between Estonia and Iceland, Liechtenstein and Norway

Tid: 10. apr. 2019

I 2019 endrer Forskningsrådet søknadskravene og vurderingskriteriene, og det blir én søknadsfrist for forskerprosjekter.

Tid: 10. apr. 2019

I 2019 endrer Forskningsrådet søknadskravene og vurderingskriteriene, og det blir én søknadsfrist for prosjekttypen unge forskertalenter.

Tid: 10. apr. 2019

I 2019 endrer Forskningsrådet søknadskravene og vurderingskriteriene, og det blir én søknadsfrist for mobilitetsstipend.

Tid: 10. apr. 2019

Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling skal bidra til å løse samfunnsutfordringer og skape næringsutvikling på prioriterte områder.

Tid: 2. apr. 2019

RISE er støtte til mobilitet for ansatte som arbeider med forskning og innovasjon, inkl. administrativt, teknisk og ledelse personale for utveksling mellom sektorer og med forskningsinstitusjoner i land utenfor Europa.

Tid: 2. apr. 2019

Science with and for Society (Swafs) programmet er plassert utenfor de tre søylene i Horisont 2020 og handler om å styrke samarbeidet mellom samfunn, teknologi og vitenskap.

Tid: 1. apr. 2019

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) fordeler en del av den årlige avkastningen fra de fond de forvalter til støtte av vitenskapelig virksomhet.

Tid: 1. apr. 2019

Peder Sather Center ved University of California, Berkeley, lyser ut midler til forskningssamarbeid med norske institusjoner for det akademiske året 2019-2020.

NB! Søknadsfristen er utsatt til 1. april.