UV fakultets søknadskalender - Side 3

Tid: 15. mars 2019

Det vil i år deles ut inntil NOK 30.000 fra fondet til folkehøgskolerelatert forskning. Stipend vil bli utdelt til "personer som i sin forskning vil arbeide med ulike sider ved folkehøgskolen, både pedagogiske og historiske."

Tid: 14. mars 2019

"Europa i endring - Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn" er en av de forhåndsdefinerte samfunnsutfordringene i Horisont 2020. Programmet støtter ulike tema innen europeisk samfunnsforskning. Det lyses nå ut midler til forskning på temaet "migrasjon"

Tid: 14. mars 2019

"Europa i endring - Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn" er en av de forhåndsdefinerte samfunnsutfordringene i Horisont 2020. Programmet støtter ulike tema innen europeisk samfunnsforskning. Det lyses nå ut midler til forskning på temaet "Governance for the future".

Tid: 14. mars 2019

"Europa i endring - Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn" er en av de forhåndsdefinerte samfunnsutfordringene i Horisont 2020. Programmet støtter ulike tema innen europeisk samfunnsforskning. Det lyses nå ut midler til forskning på temaet "Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution"

Tid: 1. mars 2019

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut midler til forprosjekter.

Tid: 1. mars 2019

Det utdanningsvitenskapelige fakultet lyser ut midler til utvikling av søknader og prosjektet rettet mot innovasjon og praksisnær forskning.

Tid: 1. mars 2019

Det utdanningsvitenskapelige fakultet lyser ut midler til utvikling av søknader og prosjektet rettet mot eksellenseutlysninger.

Tid: 28. feb. 2019

Kavlifondets program for helseforskning lyser ut totalt 25 millioner kroner til forskningsprosjekter som omhandler barn og ungdoms psykiske helse.

Tid: 22. feb. 2019

UiO:Norden lyser ut midler til Open Access publisering for forskere ved UiO.

Tid: 19. feb. 2019

NORFACE has launched a new transnational research programme on democratic governance.  The programme will be launching a call for collaborative research research projects between 18 European countries and Canada.

Tid: 13. feb. 2019

Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) vil i 2019 lyse ut midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole. For å kunne sende inn en søknad til hovedutlysningen må man ha sendt inn en skisse innen fristen 26. september.

Tid: 13. feb. 2019

Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) lyser ut midler til ett prosjekt som skal evaluere strukturreformen. Evalueringen skal knyttes til målene for strukturreformen slik de ble formulert i strukturmeldingen (Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet).

Tid: 7. feb. 2019

ERC Consolidator Grants retter seg mot lovende forskere i fasen 7-12 år etter at de avla sin doktorgrad. Søkere må ha vist potensiale for uavhengig forskning og demonstrert vitenskapelig modenhet.

Tid: 31. jan. 2019

Det baltiske forskningsprogrammet skal styrke forskning og utvikling i Estland, Latvia og Litauen gjennom forskningssamarbeid med Norge, og/eller Island og/eller Liechtenstein.

Tid: 15. jan. 2019

Innovative Training Networks er europeiske forskerutdanningsnettverk der opp til 15 stipendiater finansieres i tre år.

Tid: 14. jan. 2019

Senter for grunnforskning (CAS) introduserer nå Young CAS Fellow, en ny satsing for unge forskere.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, linje, font, grafikk.
Tid: 14. jan. 2019

Senter for grunnforskning (CAS) er Norges eneste tverrfaglige grunnforskningssenter. Senteret mottar nå prosjektforslag for 2021/2022.