2018

Tidligere

Tid: 29. nov. 2018

COST er en europeisk samarbeidsorganisasjon som finansierer nettverk mellom forskere (COST actions). Neste utlysning av midler til å finansiere nye nettverk har søknadsfrist 29. november.

Tid: 8. nov. 2018

ERC Synergy Grant er rettet mot grupper på 2-4 ledende forskere innenfor sitt fagfelt, som kan søke om inntil EUR 10 millioner for å sammen gjennomføre nyskapende prosjekter.

Tid: 17. okt. 2018

ERC Starting Grants retter seg mot lovende forskere i fasen 2-7 år etter at de avla sin doktorgrad. Søkere må ha vist potensiale for uavhengig forskning og demonstrert vitenskapelig modenhet.

Tid: 1. okt. 2018

The purpose of the Call for proposals is to provide funding through collaborative research projects that aim to enhance research - based knowledge development in Romania.

Tid: 14. sep. 2018

The call aims to facilitate establishment of bilateral partnerships between researchers form the Donor States and Romania in order to submit a collaborative research proposal funded under EEA Financial Mechanism 2014 - 2021.

Tid: 12. sep. 2018

Individual Fellowships (IF) er midler til meget gode forskere på postdok-nivå, for et forskningsopphold på 1-2 år i et land i eller utenfor Europa.

Tid: 30. aug. 2018

ERC Advanced Grants retter seg mot etablerte forskere med en " track record" som viser at de er ledende innenfor sitt fagfelt.

Tid: 31. mai 2018

There is a call projects for professionals in school education representing the County School Inspectorates, the Teacher Training Houses, and the County Centres for Resources and Educational Assistance.

Tid: 31. mai 2018

This is a call projects that will contribute to the increased institutional capacity of schools to ensure an effective inclusion of Roma children.

Tid: 22. mai 2018

This call for proposals will support transnational cooperation projects in the fields of education, training and youth. The call comprises two lots, one for education and training and one for youth.

Tid: 11. mai 2018

The call aims to support a Europe-wide network of relevant organisations to promote co-operation and the development and implementation of policies in the field of key competences, including the improvement of basic skills.

Tid: 11. mai 2018

The call aims to support a Europe-wide network of relevant organisations to promote co-operation and the development and implementation of policies with regard to teachers and school leaders.

Tid: 27. apr. 2018

COST er en europeisk samarbeidsorganisasjon som finansierer nettverk mellom forskere (COST actions). Neste utlysning av midler til å finansiere nye nettverk har søknadsfrist 27. april.

Tid: 27. apr. 2018

Call for projects that aim at strengthening the institutional cooperation of universities from the European Economic Area (EEA).

Tid: 10. apr. 2018

The general objective of this call for proposals is to promote the improvement of the effectiveness and efficiency of education and training systems through the collection and evaluation of evidence on the systemic impact of innovative policy measures.

Tid: 10. apr. 2018

Science with and for Society (Swafs) programmet er plassert utenfor de tre søylene i Horisont 2020 og handler om å styrke samarbeidet mellom samfunn, teknologi og vitenskap.

Tid: 21. mars 2018

RISE er støtte til mobilitet for ansatte som arbeider med forskning og innovasjon, inkl. administrativt, teknisk og ledelse personale for utveksling mellom sektorer og med forskningsinstitusjoner i land utenfor Europa.

Tid: 13. mars 2018

"Europa i endring - Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn" er en av de forhåndsdefinerte samfunnsutfordringene i Horisont 2020. Programmet støtter ulike tema innen europeisk samfunnsforskning. Det lyses nå ut midler til forskning på temaet "Governance for the future".

Tid: 13. mars 2018

"Europa i endring - Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn" er en av de forhåndsdefinerte samfunnsutfordringene i Horisont 2020. Programmet støtter ulike tema innen europeisk samfunnsforskning. Det lyses nå ut midler til forskning på temaet "migrasjon"

Tid: 13. mars 2018

"Europa i endring - Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn" er en av de forhåndsdefinerte samfunnsutfordringene i Horisont 2020. Programmet støtter ulike tema innen europeisk samfunnsforskning. Det lyses nå ut midler til forskning på temaet "Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution"

Tid: 1. mars 2018

I denne fellesfinansierte utlysningen under Horisont 2020 inviteres forskere til internasjonale samarbeidsprosjekter om kjønnsdimensjoner i aktuelle samfunnsutfordringer. 

Tid: 15. feb. 2018

ERC Consolidator Grants retter seg mot lovende forskere i fasen 7-12 år etter at de avla sin doktorgrad. Søkere må ha vist potensiale for uavhengig forskning og demonstrert vitenskapelig modenhet.

Tid: 17. jan. 2018

Innovative Training Networks er europeiske forskerutdanningsnettverk der opp til 15 stipendiater finansieres i tre år.