GENDER-NET Plus Cofunded Call

I denne fellesfinansierte utlysningen under Horisont 2020 inviteres forskere til internasjonale samarbeidsprosjekter om kjønnsdimensjoner i aktuelle samfunnsutfordringer. 

GENDER-NET Plus tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål der følgende tematiske mål er valgt ut; Likestilling mellom kjønnene (mål 5) skal ses i sammenheng med God helse (mål 3), Innovasjon og infrastruktur (mål 9) og/eller Stoppe klimaendringene (mål 3).

Mer informasjon

Se utlysningen på GENDER-NET Plus sider

Se også informasjon på Forskningsrådets sider.

 

Publisert 16. jan. 2018 13:06 - Sist endret 16. jan. 2018 13:06