Marie Skłodowska-Curie Actions - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

RISE er støtte til mobilitet for ansatte som arbeider med forskning og innovasjon, inkl. administrativt, teknisk og ledelse personale for utveksling mellom sektorer og med forskningsinstitusjoner i land utenfor Europa.

Om ordningen

Marie Skłodowska-Curie Actions bidrar til fremragende og nyskapende forskerutdanning, i tillegg til aktiviteter for karriereutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av landegrenser og sektorer. Mobilitet er essensen i Marie Skłodowska-Curie Actions.

RISE er støtte til mobilitet for ansatte som arbeider med forskning og innovasjon, inkl. administrativt, teknisk og ledelse personale for utveksling mellom sektorer og med forskningsinstitusjoner i land utenfor Europa.

Mer informasjon om ordningen finner du på Kommisjonens sider.

Utlysning

Utysningen finner du i deltakerportalen til Horisont 2020.Utlysningen åpner den 22. november 2017.

Publisert 1. nov. 2017 11:43 - Sist endret 1. nov. 2017 11:43