Europa i endring - sosioøkonomiske og kulturelle endringer i den fjerde industrielle revolusjon

"Europa i endring - Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn" er en av de forhåndsdefinerte samfunnsutfordringene i Horisont 2020. Programmet støtter ulike tema innen europeisk samfunnsforskning. Det lyses nå ut midler til forskning på temaet "Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution"

Europa står ovenfor en rekke utfordringer som påvirker mulighetene til økonomisk vekst, sysselsetting og stabile samfunn. Programmet favner de utfordringer som Europa står ovenfor og har som formål å fremme en større forståelse av Europa. Samtidig ønsker man også å peke på løsninger og støtte opp under ideen om inkluderende, innovative og reflekterende samfunn i Europa.

Følgende temaer finnes i denne utlysning:

Se Kommisjonens sider og arbeidsprogram 2018-2020 for mer informasjon.           

Utlysning

Du finner alle utlysningene i Horisont 2020 deltakerportalen. Utlysningen åpner 7. november 2017.

 

Publisert 1. nov. 2017 12:29 - Sist endret 1. nov. 2017 12:29