Forskning med og for samfunnet (SwafS)

Science with and for Society (Swafs) programmet er plassert utenfor de tre søylene i Horisont 2020 og handler om å styrke samarbeidet mellom samfunn, teknologi og vitenskap.

Formålet med programmet er å involvere samfunnet og andre interessenter i forsknings- og innovasjonsprosessen - skape møteplasser  og effektivt samarbeid mellom akademia, næringsliv og samfunnet. Andre viktige områder er likestilling og kjønnsproblematikk, stimulere unge til å studere naturvitenskapelige fag og å interessere seg for en forskerkarriere.

Følgende temaer finnes i denne utlysning:

Strategic orientation 1: Accelerating and catalysing processes of institutional change

Strategic orientation 2: Stepping up support to Gender Equality in Research & Innovation policy

Strategic orientation 3: Building the territorial dimension of SwafS partnerships  

Strategic orientation 4: Exploring and supporting citizen science  

Strategic orientation 5: Building the knowledge base for SwafS   

Utlysning

Utlysningen åpner 5. desember 2017 i deltakerportalen. Se også Arbeidsprogrammet for Swafs 2018-2020 for mer informasjon.

Publisert 15. nov. 2017 11:35 - Sist endret 15. nov. 2017 11:35