Midler til forskningssamarbeid med Estland, Latvia og Litauen

Det baltiske forskningsprogrammet skal styrke forskning og utvikling i Estland, Latvia og Litauen gjennom forskningssamarbeid med Norge, og/eller Island og/eller Liechtenstein.

Det baltiske forskningsprogrammet vil støtte prosjekter som adresserer følgende utfordringer i den baltiske region:

  • Offentlig helse; translasjonell medisin; og helseteknologier
  • Migrasjon; sosial inkludering
  • Regional cyber-sikkerhet; offentlig sikkerhet
  • Miljøvennlige løsninger
  • Regional økonomisk utvikling; sysselsetting; arbeidsmarkedsreguleringer og sosialpolitikk
  • Mer effektiv ressursutnyttelse

Det baltiske forskningsprogrammet finansieres av EØS-midlene for perioden 2018 frem til 2024. Det vil være årlige utlysninger i 2019, 2020 og 2021.

Mer informasjon

Se utlysningen på forskningsrådets sider. 

 

Publisert 17. okt. 2018 16:19 - Sist endret 22. nov. 2018 12:44