2020

Tidligere

Tid: 13. nov. 2020

COST er en europeisk samarbeidsorganisasjon som finansierer nettverk mellom forskere (COST actions). Fristen for neste utlysning av midler til å finansiere nye nettverk er grunnet korona-situasjonen utsatt til 13. november.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.
Tid: 29. okt. 2020

EU lyser ut 200 millioner euro til strategiske partnerskap etter at COVID-19 pandemien har avdekket et stort behov for utvikling av digitale læringstilbud. 

Tid: 22. sep. 2020

The Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI CH) announces a new funding opportunity for transnational proposals.

Bildet kan inneholde: hode, kunst, illustrasjon.
Tid: 9. sep. 2020

Individual Fellowships (IF) er midler til meget gode forskere på postdok-nivå, for et forskningsopphold på 1-2 år i et land i eller utenfor Europa.

Tid: 26. aug. 2020

ERC Advanced Grants retter seg mot etablerte forskere med en " track record" som viser at de er ledende innenfor sitt fagfelt.

Bildet kan inneholde: hode, kunst, illustrasjon.
Tid: 28. apr. 2020

RISE er støtte til mobilitet for ansatte som arbeider med forskning og innovasjon, inkl. administrativt, teknisk og ledelse personale for utveksling mellom sektorer og med forskningsinstitusjoner i land utenfor Europa.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.
Tid: 23. apr. 2020

Erasmus+ Strategiske partnerskap støtter faglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis og pedagogisk metode. Målet er å styrke utdanningskvaliteten innenfor alle utdanningsnivå og læring på tvers av landegrenser. 

NB! Søknadsfristen er utsatt til 23. april grunnet korona-situasjonen.

Tid: 23. apr. 2020

Science with and for Society (Swafs) programmet er plassert utenfor de tre søylene i Horisont 2020 og handler om å styrke samarbeidet mellom samfunn, teknologi og vitenskap.

NB! Søknadsfristen er utsatt til 23. april grunnet korona-situasjonen.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.
Tid: 21. apr. 2020

European policy experimentations are trans-national cooperation projects led by high-level public authorities.

Tid: 3. apr. 2020

The main goal of the Baltic Research Programme is to enhance research-based knowledge development in Baltic States through research cooperation between Norway, Iceland and Liechtenstein and Baltic States.

Tid: 27. feb. 2020

The call for applied collaborative research and innovation projects between the Czech Republic and Norway is now announced. 

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.
Tid: 26. feb. 2020

Kunnskapsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter for høyere utdanning og arbeidslivet. 

Bildet kan inneholde: logo, tekst, flagg, font, grafikk.
Tid: 25. feb. 2020

Erasmus+ programmet lyser ut midler som skal bidra til utvikling og implementering av innovative metoder og praksis for å fremme inkluderende utdanning og felles verdier.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.
Tid: 5. feb. 2020

Erasmus+ programmet lyser årlig ut midler til fagmiljøer for å opprette mobilitetssamarbeid med partnerinstitusjoner i land utenfor EU og EØS.

Dersom du vurderer å søke om midler må du melde interesse til UiO innen 1. desember 2019. 

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.
Tid: 5. feb. 2020

Erasmus+ programmet lyser årlig ut midler til kapasitetsbyggingsprosjekter hvor institusjoner kan samarbeide om om modernisering og internasjonalisering av høyere utdanning.

Tid: 4. feb. 2020

ERC Consolidator Grants retter seg mot lovende forskere i fasen 7-12 år etter at de avla sin doktorgrad. Søkere må ha vist potensiale for uavhengig forskning og demonstrert vitenskapelig modenhet.

Tid: 14. jan. 2020

Innovative Training Networks er europeiske forskerutdanningsnettverk der opp til 15 stipendiater finansieres i tre år.

Tid: 30. nov. 2019

The IdeaLab call "Cities for the future: services and solutions" is now open. The goal of the IdeaLab is to develop ground-breaking, interdisciplinary research project ideas for services and solutions for the cities in 2040.