Utlysning av midler til forskernettverk (COST actions)

COST er en europeisk samarbeidsorganisasjon som finansierer nettverk mellom forskere (COST actions). Fristen for neste utlysning av midler til å finansiere nye nettverk er grunnet korona-situasjonen utsatt til 29. oktober.

Nettverkene etableres på initiativ fra forskerne selv. Det er ingen tematiske begrensninger. Dette gjør det mulig å opprette nettverkssamarbeid innenfor nye områder hvor det ikke alt er satt i gang tematiske satsinger. Hvert nettverk har i gjennomsnitt ca. 20 deltagende nasjoner.

Innenfor nettverkene gir COST støtte til workshops, konferanser, korttids forskningsopphold, publisering og evalueringer. Selve forskningen finansieres ikke.

COST finansieres av EUs rammeprogram for forskning Horisont 2020, men er ikke en del av selve rammeprogrammet.

Utlysning

Se COSTs sider for mer informasjon.

Publisert 27. nov. 2019 18:03 - Sist endret 24. mars 2020 16:06