Erasmus+ midler til samarbeid med land utenfor Europa

Erasmus+ programmet lyser årlig ut midler til fagmiljøer for å opprette mobilitetssamarbeid med partnerinstitusjoner i land utenfor EU og EØS.

Dersom du vurderer å søke om midler må du melde interesse til UiO innen 1. desember 2019. 

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet.

Erasmus+ lyser årlig ut midler for samarbeid med naboregioner og andre godkjente partnerland. Støtte gis til å sende ut og motta studenter og ansatte til og fra partnerland utenfor EU. 

Man kan søke om midler for prosjekt på enten 24 eller 36 måneder. Prosjektstart er 1. august 2020. 

Prosess ved UiO

UiO sender felles søknad for hele institusjonen. Avdeling for studieadministrasjon oppfordrer interesserte fagmiljøer til å se på spesielt gode samarbeid de allerede har med partnerland utenfor EU, i lys av både UiOs egne prioriterte land og regionprioriteringene til Europakommisjonen.

Dersom du ønsker å søke midler i 2020, må du melde interesse senest 1. desember 2019.

Mer informasjon 

Se UiOs sider om søknadsprosessen og DIKUs sider

Publisert 11. nov. 2019 12:56 - Sist endret 27. nov. 2019 17:50