Erasmus+ kapasitetsbygging

Erasmus+ programmet lyser årlig ut midler til kapasitetsbyggingsprosjekter hvor institusjoner kan samarbeide om om modernisering og internasjonalisering av høyere utdanning.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet.

Gjennom Kapasitetsbyggingsprosjekter i Erasmus+ kan høyere utdanningsinstitusjoner og andre relevante organisasjoner i program- og partnerland, samarbeide om modernisering og internasjonalisering av høyere utdanning. Prosjektene kan rette seg mot institusjons- eller systemnivå i partnerlandene.

Man kan søke om midler for prosjekt på enten 24 eller 36 måneder. Det kan søkes om EUR 500.000-1.000.000. 

Mer informasjon 

Se DIKUs sider og utlysningen på EU-kommisjonens sider

Publisert 27. nov. 2019 17:56 - Sist endret 27. nov. 2019 17:56