English version of this page

Erasmus+ kunnskapsallianser

Kunnskapsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter for høyere utdanning og arbeidslivet. 

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet.

Hva kan søkes støtte til?

  • Innovasjonsprosjekter mellom høyere utdanning og arbeidslivet. Dette kan inkludere utvikling av nye undervisningsformer, utdannings- og opplæringsprogrammer i arbeidslivet (livslang læring), skape innovative  løsninger i på utfordringer innenfor et bestemt og utvikle felt, innovative produkter og prosesser
  • Styrke innovasjons- og entreprenørskapskompetanse, gjennom for eksempel utvikling av nye emner og studieprogrammer som er rettet mot praksisfeltet og utvikling av tjenester, produkter osv.
  • Kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom utdanning og arbeidslivet, og på tvers av fag og sektor. Eksempel på aktiviteter er å legge en del av et studie i en virksomhet, gjesteforelesninger, og utveksling av studenter, forskere og ansatte i virksomhetene.

Mer informasjon 

Se DIKUs sider og utlysningen på EU-kommisjonens sider

Publisert 27. nov. 2019 18:00 - Sist endret 27. nov. 2019 18:02