Erasmus+ strategiske partnerskap - Digitalisering av utdanning

EU lyser ut 200 millioner euro til strategiske partnerskap etter at COVID-19 pandemien har avdekket et stort behov for utvikling av digitale læringstilbud. 

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet.

EU lyser nå ut 200 millioner euro ekstra til strategiske partnerskap fordi pandemien har avdekket et stort behov for utvikling av digitale læringsflater av høy kvalitet. Midlene tildeles  europeiske organisasjoner som har prosjektideer som kan gi raske løsninger på utfordringer som har oppstått under pandemien. 

Utlysningen er knyttet til to tematiske satsinger ov midlene fordeles likt mellom utlysningene: 

  • Digitalisering av utdanning (i sektorene høyere utdanning, skole/barnehage, og fag- og yrkesopplæring)
  • Kreativitet og kultur (i sektorene skole/barnehage, ungdom og voksnes læring) 

Strategiske partnerskap er prosjekter med mål om å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis for å styrke utdannings- og opplæringskvalitet.

Mer informasjon 

Se DIKUs sider

Publisert 3. sep. 2020 16:54 - Sist endret 3. sep. 2020 16:54