Erasmus+ strategiske partnerskap

Erasmus+ Strategiske partnerskap støtter faglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis og pedagogisk metode. Målet er å styrke utdanningskvaliteten innenfor alle utdanningsnivå og læring på tvers av landegrenser. 

NB! Søknadsfristen er utsatt til 23. april grunnet korona-situasjonen.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafikk, elektrisk blå.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet.

Strategiske partnerskap er prosjekter med mål om å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis for å styrke utdannings- og opplæringskvalitet. Prosjektet skal være knyttet til minst én av prioriteringene i Erasmus+. 

Et strategisk partnerskap skal bestå av minst tre partnere fra tre av programlandene i Erasmus+ (EU-landene, EØS-landene, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia).

Mer informasjon 

Se DIKUs sider

Publisert 4. des. 2019 13:29 - Sist endret 24. mars 2020 16:08