ERC Advanced Grant 2020

ERC Advanced Grants retter seg mot etablerte forskere med en " track record" som viser at de er ledende innenfor sitt fagfelt.

Om programmet

Det europeiske forskningsrådet (ERC) støtter grensesprengende forskning gjennom attraktiv, langsiktig finansiering innen alle fagfelt.

ERC Advanced Grants retter seg mot etablerte forskere med en " track record" som viser at de er ledende innenfor sitt fagfelt.

Det innvilges inntil 2,5 millioner euro for inntil fem år.

Mer informasjon

Les mer på ERCs sider.

Publisert 2. aug. 2019 10:28 - Sist endret 2. aug. 2019 10:28