Marie Skłodowska-Curie Actions - Individual Fellowships (IF)

Individual Fellowships (IF) er midler til meget gode forskere på postdok-nivå, for et forskningsopphold på 1-2 år i et land i eller utenfor Europa.

Bildet kan inneholde: hode, kunst, illustrasjon.

Om ordningen

Marie Skłodowska-Curie Actions bidrar til fremragende og nyskapende forskerutdanning, i tillegg til aktiviteter for karriereutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av landegrenser og sektorer. Forskermobilitet er essensen i Marie Skłodowska-Curie Actions.

Individual fellowships er midler til forskere på post-doktor nivå. Midlene tildeles til mobilitetsaktiviteter og er ikke rene forskningsbevilgninger. Det stilles krav til et forskningsopphold i utlandet i perioden.

Mer informasjon

Mer informasjon finner du på Kommisjonens sider om Marie Skłodowska-Curie Actions. Se også arbeidsprogrammet 2018-2020. Utlysningen åpner i april 2020.

Publisert 5. apr. 2019 11:10 - Sist endret 3. mars 2020 10:00