Marie Skłodowska-Curie Actions - Innovative Training Networks (ITN)

Innovative Training Networks er europeiske forskerutdanningsnettverk der opp til 15 stipendiater finansieres i tre år.

Om ordningen

Marie Skłodowska-Curie Actions bidrar til fremragende og nyskapende forskerutdanning, i tillegg til aktiviteter for karriereutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av landegrenser og sektorer. Forskermobilitet er essensen i Marie Skłodowska-Curie Actions.

Innovative Training Networks er europeiske forskerutdanningsnettverk der opp til 15 stipendiater finansieres i tre år. Nærings-PhD og fellesgrader er også mulig.

Ordningene er åpne for søknader fra alle fagfelt, og er tematisk bottom-up.

Mer informasjon

Mer informasjon om ordningen finner du på Kommisjonens sider.

 

 

Publisert 5. apr. 2019 11:06 - Sist endret 5. aug. 2019 13:34