Forskning med og for samfunnet (SwafS)

Science with and for Society (Swafs) programmet er plassert utenfor de tre søylene i Horisont 2020 og handler om å styrke samarbeidet mellom samfunn, teknologi og vitenskap.

NB! Søknadsfristen er utsatt til 23. april grunnet korona-situasjonen.

Formålet med programmet er å involvere samfunnet og andre interessenter i forsknings- og innovasjonsprosessen - skape møteplasser  og effektivt samarbeid mellom akademia, næringsliv og samfunnet. Andre viktige områder er likestilling og kjønnsproblematikk, stimulere unge til å studere naturvitenskapelige fag og å interessere seg for en forskerkarriere.

Følgende temaer finnes i denne utlysning:

Utlysning

Utlysningen åpner 10. desember 2019 i deltakerportalen. Se også Arbeidsprogrammet for Swafs 2018-2020 for mer informasjon.

Publisert 5. sep. 2019 09:55 - Sist endret 24. mars 2020 16:11