Forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole

Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) vil i 2019 lyse ut midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole. For å kunne sende inn en søknad til hovedutlysningen må man ha sendt inn en skisse innen fristen 26. september.

Forskningsrådet planlegger en utlysning av midler til forskning på effekter av tiltak i barnehage og skole med frist i februar 2019. Det lyses ut inntil 45 mill. kroner i 2019.

For å kunne søke på hovedutlysningen må man ha sendt inn en obligatorisk skisse innen fristen 26. september 2018.

Mer informasjon

Se utlysningen på forskningsrådets sider samt nyhetssak om utlysningen og FINNUTs programside.

Publisert 28. aug. 2018 10:00 - Sist endret 28. aug. 2018 10:00