Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Norges forskningsråd lyser ut om lag 185 millioner kroner i FoU-støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. I disse prosjektene samarbeider kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med forskere om å løse samfunnsutfordringer.

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer, inngå i virksomhetenes planer for utvikling og bygge på et reelt samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøene og andre relevante aktører.

Innovasjoner forstås som "nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte".

Aktuelle temaer

Mer informasjon

Mer informasjon finner du på Forskningsrådets sider.

Publisert 18. juni 2019 11:21 - Sist endret 18. juni 2019 11:25