Midler til internasjonale partnerskap (INTPART)

Det lyses ut midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA, Tyskland og Frankrike.

Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA, Tyskland og Frankrike samt forlengelse av partnerskap fra 2015 og 2016.

Formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid.

Søknadsprosess ved UiO

Det legges opp til en intern prosess for håndtering av søknader. Se de sentrale INTPART-sidene for mer informasjon

Mer informasjon

Se nettsidene til Forskningsrådet for mer informasjon.

Publisert 18. juni 2019 10:49 - Sist endret 18. juni 2019 10:49